LOGO_LUPA_web

Foto: Jošt Gantar, www.slovenia.info

Visok potencial v turizmu pomeni veliko možnost zaposlitve

februar 14, 2019
PROMO

Visoka šola za hotelirstvo in turizem Bled izvaja dva sodobna študijska programa: Hotelirstvo in turizem ter Zdravstveni turizem. »Posebej smo ponosni na to, da smo prvi in edini ponudnik programa Zdravstveni turizem v Sloveniji,« povedo na Šoli.

Ker oba izvajajo samo za izredne študente, se predavanja in vaje izvajajo modularno in ob vikendih. »To študentom omogoča lažje usklajevanje študija in dela ter posledično hitrejši razvoj kariere. Smo močan partner in zaveznik tako študentom kot gospodarstvu in ponujamo odprto pot za nadaljevanje strokovnega magistrskega študija na univerzah,« še poudarjajo.

bled šola 2

Zdravstveni turizem predstavlja trg prihodnosti

Študentom omogočajo opravljanje praktičnega usposabljanja v turističnih podjetjih doma in v tujini, delo na projektih, obisk turistične borze in dodatne ekskurzije. »Naše osrednje vodilo je izobraziti visoko usposobljen kader in hkrati prispevati h gospodarskemu razvoju kraja in širše družbene skupnosti, kar nam zaenkrat tudi  uspeva,« dodajo na Šoli.

Njihovi diplomanti so direktorji hotelov, lastniki in direktorji potovalnih agencij, direktorji trženja v turističnih podjetjih, organizatorji turističnih dogodkov. »Lahko trdimo, da je turizem za Slovenijo pomembna gospodarska dejavnost z visokim potencialom razvoja in rasti, ki omogoča velik delež zaposlenih in posledično tudi veliko možnost zaposlitve naših diplomantov. Podobno velja za zdravstveni turizem, ki predstavlja trg prihodnosti. Ljudem je skrb za zdravje vse bolj pomembna, kar se odraža v dejstvu, da je rast wellness turizma, hitrejša od rasti
turizma nasploh,« zaključijo na Visoki šoli za hotelirstvo in turizem Bled.


VISOKA ŠOLA ZA HOTELIRSTVO IN TURIZEM BLED
Prešernova cesta 32, 4260 Bled,
+386 (0)8 205 59 59
www.vs-bled.si

(Visited 25 times, 25 visits today)

Preberite tudi:

prikazna_web
Zasavje: Brezplačni izobraževalni programi za odrasle

Zasavska Ljudska univerza vabi odrasle v brezplačne izobraževalne programe: "Ste zaposleni ali brezposelni? Ste stari nad 45 let?" Nove povezave,  ...

logisticni tehnik ssi
ŠIC Ljubljana – srednja šola, izobraževanje odraslih in avtošola

ŠIC Ljubljana je srednja šola, ki pripravlja dijake na začetek dela pri delodajalcu in/ali na nadaljevanje izobraževanja. Nudijo enkratne in zani ...

lu slovenska bistrica
Pridobivanje temeljnih in poklicnih kompetenc od 2018 do 2022

...  Pridobivanja in zviševanja ravni pismenosti, temeljnih zmožnosti in izboljšanja splošne izobraženosti, program Računalniškega ...

Fotografije: Gimnazija Franceta Prešerna Kranj
Gimnazija Franceta Prešerna Kranj – gimnazija vrhunskih talentov

...  V oddelku je največ 22 dijakov. Ti dijaki potrebujejo veliko usklajevanj šolskih in športnih obveznosti, ker so pogosto ...