Župani kot gonilo razvoja slovenskih občin

junij 1, 2016

V petek, 3. junija, bo v okviru 27. slovenskih politoloških dni na Fakulteti za družbene vede Okrogla miza “Župani kot gonilo razvoja slovenskih občin”.

Na okrogli mizi bodo sodelovali:

• ga. Polona Kambič, županja Občine Semič
• ga. Marijana Cigala, županja Občine Dravograd
• g. Ivan Žagar, župan Občine Slovenska Bistrica
• g. Marjan Šarec, župan Občine Kamnik
• g. Boris Podvršnik, župan Občine Zreče
• g. Miran Gorinšek, župan Občine Slovenske Konjice
• g. Nejc Smole, župan Občine Medvode
• g. Darko Fras, župan Občine Sveta Trojica v Slovenskih goricah
in drugi

Moderatorka, doc. dr. Simona Kukovič iz Katedre za analizo politik in javno upravo na Fakulteti za družbene vede napoveduje zanimivo debato: “Včasih se lokalno politično vodenje nanaša na osebnostne lastnosti,
kot so pogum, vztrajnost ali karizma; včasih pa se nanaša na lastnost
položaja, v katerem so združeni moč, oblast in odgovornost. Zato
obstajata nekoliko kontrastna pogleda na lokalno politično vodenje: prvi
z vidika osebnostnih lastnosti župana in drugi z vidika županske
funkcije, ki je že sama po sebi v središču lokalne oblasti.
Prvi
pogled predpostavlja, da je vodenje neke vrste osebnostna lastnost
(morda celo prirojena), ki jo imajo nekateri posamezniki, da (sploh
lahko) postanejo župani; pri tem pa so osnovne lastnosti (lokalnih)
političnih vodij nedvomno strast, vizija, celovitost, zaupanje, radovednost in drznost.  Drugi pogled političnega vodenja temelji na samem položaju oz. funkciji v občini.”

(Visited 26 times, 1 visits today)