Za mnoge starost prinaša odvisnost od drugih, krhkost in kronične bolezni

november 23, 2017

Demografsko staranje predstavlja enega najresnejših izzivov, s katerim se sooča večina evropskih držav. Podpora aktivnemu in zdravemu staranju je zato pomembna tako za izboljšanje kvalitete življenja prebivalstva kot tudi za zmanjšanje pritiska na zdravstvene sisteme. Za mnoge starost prinaša odvisnost od drugih, starostno krhkost, oslabljenost in/ali kronične bolezni. Izziv družbi torej ni zgolj podaljševanje pričakovane življenjske dobe, ampak zdrava, čvrsta in samostojna starost.

Obvladovanje krhosti danes za jutri

Nacionalni inštitut za javno zdravje je v sodelovanju z Ministrstvom za zdravje in Svetovno zdravstveno organizacijo organiziral mednarodno konferenco Obvladovanje krhkosti danes za jutri. Na konferenci so spregovorili o izzivih staranja s poudarkom na krhkosti, kot pogosti spremljevalki kronično bolnih.

V Evropski skupnosti sta starostna krhkost in oslabljenost pogost in hkrati naraščajoč večdimenzionalni zdravstveni in socialni izziv, povezan z upadom telesnih, kognitivnih in funkcionalnih sposobnosti starajoče se populacije. Kot navaja NIJZ naj bi bilo po podatkih raziskav 10 % oseb, starih več kot 60 let in kar 25 % oseb, starih več kot 80 let krhkih. Starostna krhkost in oslabljenost veljata tudi za glavna dejavnika vpliva povečanja stroškov zdravljenja pri starejših.

Sistem zdravstvenega varstva v Sloveniji se pri zagotavljanju zdravstvene oskrbe srečuje z mnogimi izzivi

Število novih primerov kronično bolnih in skupno število vseh pacientov v Sloveniji rasteta. “Mnogi bolniki imajo več kroničnih bolezni hkrati, narašča pa tudi število tistih, ki so odvisni od tuje pomoči in potrebujejo dolgotrajno oskrbo. Preplet simptomov, krhkost, kompleksnejše zdravljenje, raba več različnih zdravil v istem času pri isti osebi in psihosocialne potrebe bolnikov z več kroničnimi boleznimi imajo za posledico večje število stikov z zdravstveno službo, zahtevnejšo in daljšo zdravstveno obravnavo in večje stroške zdravljenja ter tudi večje stroške psihosocialne obravnave,” pojasnjujejo na NIJZ.

Ker se lahko proces, ki vodi do starostne krhkosti in oslabljenosti upočasni ali celo popolnoma zavre, so zgodnje intervencije in morebitno zdravljenje ključnega pomena. Obvladovanje krhkosti in zgodnje intervencije na tem področju zahtevata širok multidisciplinaren pristop, vključujoč preventivo, klinično obravnavo, telesno aktivnost, prehrano, zdravila, informacijsko – komunikacijske tehnologije.

Po svetu že programi na temo krhkosti, pri nas še ne

V različnih zdravstvenih sistemih po svetu že obstajajo programi, nacionalni plani in smernice obvladovanja krhkosti. V Sloveniji trenutno še nimamo vzpostavljenega sistema, ki bi zagotavljal sistematično prepoznavanje in najbolj optimalno oskrbo pacientov, ki so krhki, multimorbidni in izpostavljeni tveganju za razvoj nezmožnosti ali izgubo avtonomije. Resolucija o nacionalnem planu zdravstvenega varstva 2016–2025 »Skupaj za družbo zdravja« opredeljuje predlog razvoja geriatrične medicine v Sloveniji. Ta predvideva aktivnosti na področju zagotavljanja celovite geriatrične obravnave krhkih in multimorbidnih pacientov ter aktivnosti za umeščanje geriatrične obravnave v zdravstveno dejavnost na vseh ravneh zdravstvenega varstva in zagotavljanje povezovanja s socialnim varstvom za boljše prepoznavanje in zadovoljevanje potreb po tovrstni obravnavi.

Projekt ADVANTAGE

Januarja letos se je začel triletni projekt skupnega ukrepanja o preprečevanju krhkosti (JA-ADVANTAGE) – prvi projekt skupnega ukrepanja, ki naslavlja preprečevanje krhkosti in je sofinanciran s strani Evropske skupnosti v okviru tretjega zdravstvenega programa 2014-2020.

Direktor NIJZ, prim. prof. dr. Ivan Eržen je povedal, da »smo v tem projektu skupnega ukrepanja prepoznali priložnost povezovanja ključnih strokovnih akterjev in zainteresiranih skupnosti ter organizacij v Sloveniji«.

Na konferenci je slovenska ekipa, ki sodeluje na projektu skupnega ukrepanja ADVANTAGE, predstavila prve rezultate projekta za vsako delovno nalogo s področja obvladovanja krhkosti na ravni posameznika, in sicer preventivo in klinično obravnavo krhkosti ter vlogo oziroma pomena telesne dejavnosti, polifarmacije in informacijsko-komunikacijskih tehnologij pri obvladovanju krhkosti.  Rezultati projekta skupnega ukrepanja ADVANTAGE ne bodo usmerjeni zgolj v splošen evropski dokument, ampak tudi v priporočila, ki bodo aplikativna na nacionalni ravni.

 

Vir: NIJZ

(Visited 56 times, 2 visits today)