Uspešno zaključeno leto zelene Ljubljane

januar 9, 2017
Foto: A. Kosmač, vir: www.slovenia.info

Za Ljubljano je bilo preteklo leto zeleno, aktivno in zelo pestro. Naslov Zelene prestolnice Evrope 2016, ki ga je ponosno nosila Ljubljana je bil obeležen s celoletnim zanimivim programom in različnimi dogodki.

Celo leto je bilo razdeljeno na 12 tematskih mesecev. Januar je bil posvečen pametnemu ravnanju z odpadki, februarja je bila v ospredju lokalna samooskrba, marca odgovorno ravnanje z vodo, aprila kakovost zvočnega okolja, maja zelene površine, junija energetska učinkovitost, julija biotska raznovrstnost in čebele, avgusta trajnosti turizem, septembra trajnostna mobilnost in skrb za kakovost zraka, oktobra les, novembra prilagajanje podnebnim spremembam, decembra pa so program zaključile eko-inovacije, zelena delovna mesta in trajnostno lokalno upravljanje.

Pri programu so aktivno sodelovale tudi vse ljubljanske četrtne skupnosti – vsaka izmed njih je bila tri tedne ambasadorka Zelene prestolnice Evrope 2016 in številni partnerji – javni zavodi, podjetja, šole, vrtci ter posamezniki. Skupno je program soustvarjalo več kot 300 deležnikov.

V informacijski točki Točka.Zate., ki je stala pred Mestno hišo, je skozi celo leto potekal brezplačen program, namenjen različnim ciljnim skupinam. V celotnem letu je v njej potekalo več kot 600 dogodkov, ki jih je obiskalo skoraj 34.000 ljudi. Informacijska točka, se je sedaj preselila v Podutik, kjer bo še naprej delovala in spodbujala kolesarjenje.

Foto: D. Wedam, vir: www.slovenia.info
Foto: D. Wedam, vir: www.slovenia.info

Vpliv Zelenega leta na Ljubljano

Podžupanja Tjaša Ficko je dejala, da ima naslov Zelene prestolnice Evrope za Ljubljano vrsto pozitivnih učinkov tako doma kot v tujini. V tujini se je dvignila prepoznavnost Ljubljane in okrepili smo blagovno znamko mesta. Prejeli smo številna mednarodna priznanja in nagrade, povečal se je obisk tujih gostov, povečalo se je zanimanje tujih investitorjev. Vsi ti učinki pozitivno vplivajo na kakovost življenja v našem mestu, saj je bilo izvedenih veliko novih projektov, s katerimi smo še dodatno izboljšali življenje naših prebivalcev.

Naziv zelene prestolnice Evrope Ljubljana predaja nemškemu Essnu

Ljubljana bo naziv zelene prestolnice uradno predala 21. januarja in sicer nemškemu Essnu. A se za našo prestolnico s tem zgodba ne končuje, saj je slovensko glavno mesto odločeno, da bo nadaljevalo po zeleni poti.

Ljubljana, ponosna nosilka naslova Zelena prestolnica Evrope 2016, bo še naprej stopala po zeleni poti.

Evropska komisija naziv zelene prestolnice Evrope vsako leto podeli mestu z visokimi okoljskimi standardi in z zavezo k ambicioznim ciljem za nadaljnje okoljske izboljšave in trajnostni razvoj. Prvič ga je podelila leta 2010, ko ga je prejel Stockholm, doslej pa so se z nazivom lahko pohvalili še Hamburg, Victoria-Gasteiz, Nantes, Kopenhagen in Bristol.

(Visited 16 times, 1 visits today)