Tuberkuloza še ni izkoreninjena

marec 25, 2018

Evropska komisija je ob včerajšnjem svetovnim dnevom tuberkuloze ponovno potrdila svojo zavezo, da do leta 2030 zaustavi epidemijo tuberkuloze, vlade po svetu pa pozvala, da okrepijo svoja prizadevanja in pripomorejo k uresničitvi tega cilja.

Tuberkuloza ostaja najbolj smrtonosna nalezljiva bolezen na svetu

Leta 2016 je za tuberkulozo zbolelo 10 milijonov ljudi, 1,7 milijona obolelih pa je umrlo. EU v celoti podpira mednarodna prizadevanja za boj proti tuberkulozi, vključno z zavezo iz Rige leta 2015 za popolno izkoreninjenje tuberkuloze do leta 2050.

Ukrepe podpira tudi finančno. V obdobju 2017–2019 bo Svetovnemu skladu za boj proti aidsu, tuberkulozi in malariji namenila 475 milijonov evrov. EU je s podporo ukrepom v letih 2000 in 2016 rešila več kot 53 milijonov življenj.

Zdavila še vedno ni

Proti tuberkulozi še vedno ni učinkovitega zdravila, zdravljenje pa je  zapleteno. EU zato vlaga v raziskave, da bi razvili boljša diagnostična orodja, učinkovitejše oblike zdravljenja ter varna in učinkovita cepiva. Razvoju novih cepiv in režimov zdravljenja trenutno namenja več kot 100 milijonov evrov. Podporo namenja tudi reševanju
izzivov v zvezi s protimikrobno odpornostjo, ki je neločljivo povezana s tuberkulozo.

Revščina in tuberkuloza

Tuberkuloza je močno povezana z revščino in slabimi življenjskimi razmerami. Posebno pozornost je treba nameniti odpravi socialnih razmer, ki spodbujajo širjenje bolezni. Komisija zato poziva voditelje v Evropi, da zagotovijo dostop do kakovostnega preventivnega in kurativnega zdravstvenega varstva za vse v skladu z evropskim stebrom socialnih pravic in evropskimi vrednotami.

Razširjenost bolezni se zmanjšuje v večini delov sveta. Število novih primerov v EU še naprej upada za 5–6 %, na svetu pa za 1,5 % letno. Trend dokazuje, da je s politično voljo, odločenostjo in zadostnim financiranjem mogoče reševati življenja.

Vir: Evropska komisija

(Visited 32 times, 2 visits today)