LOGO_LUPA_web

Slovenija v polovici držav EU z višjo stopnjo energetske revščine

marec 5, 2019

Jutri obeležujemo Svetovni dan varčevanja z energijo. Kot je razkrila nedavna prelomna raziskava neodvisnih strokovnjakov mreže OpenExp, ki jo je objavila koalicija Evropska pravica do energije, se večina držav EU sooča z visokimi ravnmi energetske revščine, zato to zimo svojim državljanom ne morejo oz. niso zmogle zagotavljati ogrevanja.

Prva raziskava te vrste na ravni celotne EU je, kot navaja društvo Focus, pokazala, da je energetska revščina še posebej razširjena v južnih in vzhodnih članicah EU. Bolgarija je daleč pred ostalimi državami po pogostosti pojavljanja štirih ključnih kazalnikov – vlažnih in puščajočih domovih, visokih stroških energije za gospodinjstva, nezmožnosti ogrevanja domov pozimi ter nezmožnosti ohlajanja domov poleti. Najboljši državi po teh kazalnikih sta Švedska in Finska. Slovenija se uvršča v polovico držav EU z višjo stopnjo energetske revščine.

Tomislav Tkalec iz društva Focus, ki se že od leta 2011 ukvarja s področjem energetske revščine, ob tem poudarja: »Čeprav je problematika energetske revščine v Sloveniji pereča, Ministrstvo za infrastrukturo še vedno ni pričelo s porabo 5 milijonov evrov, kolikor jih imajo na voljo za pomoč energetsko revnim gospodinjstvom. V društvu Focus trenutno izvajamo štiri projekte na temo energetske revščine: InventAir, IDEA, ENGAGER in Energise. Prek njih povezujemo problematiko onesnaženega zraka z energetsko revščino, zato smo še posebej osredotočeni na zasavsko regijo in Zagorje ob Savi, pripravljamo interaktivne materiale in orodja za naslavljanje energetske revščine, soustvarjamo interdisciplinarno znanje o energetski revščini ter raziskujemo vedenjske navade, povezane z rabo energije v gospodinjstvih.«

Zaradi vse večje ozaveščenosti o energetski revščini je bilo lani v energetski sveženj EU za leto 2030 vključeno obvezno merjenje in ukrepanje glede energetske revščine. Vendar pa koalicija Evropska pravica do energije, v katero je vključeno tudi društvo Focus, zahteva oblikovanje nacionalnih akcijskih načrtov v vseh državah EU ter prepoved odklopov za zaščito najbolj ranljivih gospodinjstev.

Kronična izpostavljenost mrazu, vlagi in plesni ogroža duševno in fizično zdravje prebivalcev – po ocenah Svetovne zdravstvene organizacije so neustrezna stanovanja v Evropi povezana s 100.000 prezgodnjimi smrtmi letno.

Vir: Focus, društvo za sonaraven razvoj

(Visited 59 times, 1 visits today)