S pravilnim kurjenjem v malih kurilnih napravah vplivamo na boljšo kakovost zraka in varovanje zdravja

oktober 29, 2018

V Sloveniji v času kurilne sezone pogosto prihaja do preseganja trdnih delcev PM10 v zraku. Glavna vzroka za slabšo kakovost zraka v tem obdobju sta nepravilno kurjenje in uporaba zastarelih malih kurilnih naprav. Poleg vpliva na kakovost zraka, ti delci negativno vplivajo tudi na zdravje ljudi.

Na novinarski konferenci so generalna direktorica Direktorata za okolje na Ministrstvu za okolje in prostor mag. Tanja Bolte, direktorica Urada za stanje okolja na Agenciji RS za okolje dr. Janja Turšič Simona Perčič, dr. med., spec. javnega zdravja iz Nacionalnega inštituta za javno zdravje predstavile te vplive in ukrepe za izboljšanje stanja. Pomembno je, da lahko s pravilnim kurjenjem in uporabo suhega lesa zmanjšamo izpuste delcev in drugih škodljivih snovi. V malih kurilnih napravah tudi ne smemo kuriti plastike, obdelanega lesa, oblačil in drugih odpadkov. Odpadki sodijo v zato namenjene zabojnike in ne v male kurilne naprave. Če kurimo les, ki je pravilno sušen, privarčujemo gorivo, manj onesnažujemo zrak in varujemo svoje zdravje.

Kakovost zraka je eden izmed najpomembnejših vidikov stanja okolja. Onesnaženost zraka je predvsem posledica človekove dejavnosti, kakovost zraka pa lahko poslabšajo tudi naravni viri, kot so na primer izbruhi ognjenikov ali požari v naravi. V zimskem času se v Sloveniji srečujemo s povečanimi koncentracijami delcev PM10, predvsem s preseganji dnevne mejne koncentracije delcev. Viri delcev so različni, med glavne vire pa prištevamo individualna kurišča, ki so v zimskem času glavni krivec za presežene dnevne koncentracije delcev, promet in industrijo.

Dnevna dovoljena meja presežena v večini dolin in kotlin

Dr. Janja Turšič je poudarila, da letna mejna vrednost v Sloveniji ni presežena, preseganja dnevne mejne vrednosti pa se pojavljajo izključno v hladni polovici leta. Dovoljeno število preseganj dnevne mejne vrednosti je preseženo na večini merilnih mest v dolinah in kotlinah celinske Slovenije. Variabilnost med leti je odvisna predvsem od meteoroloških značilnosti hladne polovice leta. Glavni viri delcev PM10: izgorevanje lesne biomase, anorganski sekundarni delci, promet/resuspenzija, industrija. Glavni vzrok dnevnih preseganj so individualna kurišča.

Kakšno je pravilno kurjenje?

Za pravilno kurjenje mora biti kurilna naprava pravilno vgrajena, les mora imeti čim nižjo vlažnost (drva morajo biti zračno suha,) ter polena primerne velikosti (premer 8 cm, 30 cm dolga). Če kurimo suh les, znaša prihranek pri letni porabi 10m3, približno 200 EUR, to je do 40 %.

Številne bolezni zaradi onesnaženosti zraka

Simona Perčič je predstavila ocenjevanje vplivov onesnaženosti zunanjega zraka na zdravje. Izpostavila je, da se negativni učinki na zdravje kažejo predvsem kot bolezni dihal in obtočil, bolezni živčevja, presnovne bolezni in negativni izidi v nosečnosti (nizka porodna teža, prezgodnje rojstvo). Ogroženi so predvsem kronični bolniki, otroci, starejši in fizično aktivni na prostem.

Po podatkih Svetovne zdravstvene organizacije, je zaradi izpostavljenosti onesnaženemu zraku v letu 2012 v svetu umrlo 3,7 milijona ljudi, kar predstavlja 6,7 % vseh smrti. Opravljenih je bilo tudi več drugih raziskav, ki na primer kažejo, da se relativno tveganje za nastanek sladkorne bolezni tipa 2 poveča za 30 % pri tistih, ki živijo do 100 metrov od prometnice v primerjavi s tistimi, ki so od nje oddaljeni 200 metrov ali več in otroci, ki živijo v bližini prometnih cest imajo 1,2-krat večje razmerje obetov, da bodo zboleli za astmo ter vnetji ušes in grla v primerjavi s tistimi, ki živijo oddaljeno od prometnih cest.

Vir: MOP

(Visited 53 times, 1 visits today)