LOGO_LUPA_web

Pomoč ob rojstvu otroka spet univerzalna pravica

november 30, 2017

Vlada Republike Slovenije je sprejela Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o starševskem varstvu in družinskih prejemkih.

Pomoč za vse otroke

S predlogom novele se odpravlja začasni varčevalni ukrep. Pomoč ob rojstvu otroka znaša 280 evrov (tako kot že doslej) do njega bodo upravičeni vsi otroci rojeni po 1. 1. 2018 (ne glede na materialni položaj družine). Sprostitev te pravice bo pomenila tudi razbremenitev centrov za socialno delo, saj bo postopek enostavnejši, brez ugotavljanja materialnega položaja družine.

Z letom 2019 pa bo izplačilo pomoči ob rojstvu otroka v obliki dobroimetja, ki ga bo mogoče porabiti za otroško opremo, potrebščine za otroke, otroško hrano, itd…

Očetovski dopust

V predlagani noveli zakona se uvaja nov način izrabe očetovskega dopusta, ki je bolj enostaven, pregleden in fleksibilen, pri čemer trajanje očetovskega dopusta in višina nadomestila ostajata nespremenjena. Očetje bodo lahko izrabili vseh 30 dni očetovskega dopusta skupaj. V praksi se je namreč pokazalo, da si očetje želijo dopust v celotnem trajanju izrabiti v najzgodnejšem obdobju otroka, kar jim z dosedanjo ureditvijo ni bilo omogočeno v celoti.

Nadalje se s predlagano novelo uvaja 30 dni starševskega dopusta za posvojitelje ali osebe, ki ji je otrok zaupan v vzgojo in varstvo z namenom posvojitve v skladu s predpisi, ki urejajo družinska razmerja za otroka, ki je že zaključil prvi razred osnovne šole in je mlajši od 15 let.

Povečani znesek otroškega dodatka le do 4. leta

Novela nadalje določa starost otroka, za katerega so starši upravičeni do povečanega zneska otroškega dodatka za 20%, in sicer za otroka do štirih let (sedaj do vstopa v šolo). Zaradi zasledovanja strateškega cilja EU 2020 o vključenosti otrok v vrtec od četrtega leta starosti do vstopa v šolo, ki je 95 %, je takšen ukrep smiseln, saj spodbuja starše k vključitvi otrok, starejših od štiri leta v vrtec.

V noveli se sistemsko ureja tudi pomoč pri nakupu vinjete za velike družine. Da bi preprečili dodatno finančno obremenitev velikih družin in invalidov, je trenutno v veljavi začasna rešitev, na podlagi katere se upravičencem zagotavlja pomoč pri nakupu letne vinjete 2B v višini 110,00 evrov, pri čemer sredstva za pomoč zagotavlja družba DARS, d. d., v obliki donacij. Zato se s predlagano novelo sistemsko ureja pravico do pomoči pri nakupu vinjete za velike družine.

Posledica sprejema zakona, ki ga Vlada pošlje še v obravnavo Državnemu zboru Republike Slovenije po skrajšanem postopku,  je povečanje proračunskih odhodkov za 0,905 mio evrov letno.

 

Vir: MDDSZ

(Visited 36 times, 1 visits today)