LOGO_LUPA_web

Podnebni štrajk: Tokrat vse generacije skupaj za podnebno pravičnost

september 24, 2019

Mineva pol leta od zadnjega podnebnega štrajka, ko je 12 tisoč mladih zasedlo ulice slovenskih mest, a se slovenska vlada še vedno ni aktivno odzvala na podnebno krizo. Še več, zadnji vladni podnebni dokumenti so v nasprotju z resno podnebno politiko. Zato v gibanju Mladi za podnebno pravičnost organizirajo nov Podnebni štrajk, ki so ga podnaslovili Skupaj za podnebno pravičnost.

Štrajk se bo začel v petek, 27. septembra, ob 11:55 na Trgu republike v Ljubljani. Potrjeni so tudi shodi v Mariboru, Ljutomeru, Ormožu, Velenju, Krškem, Brežicah, Novem mestu, Ilirski Bistrici, Novi Gorici in Kopru. Ker podnebna kriza ne izbira žrtev, tokrat k štrajku pozivajo prav vse: šolarje, dijake, študente, delavce in upokojence.

Mladi bodo ponovno na ulicah, ker so ukrepi vlade nezadostni

Slovenska vlada in večina poslancev se je na prvi, marčevski protest in na naše zahteve odzvala medlo in podcenjujoče, popolnoma neskladno z resnostjo položaja. Bilo je nekaj fotografiranja in rokovanja, prelaganja odgovornosti s strani Ministrstva za infrastrukturo in veliko floskul o čakanju na skupno svetovno ukrepanje. Dva meseca po protestu se je vlada le odzvala na naše zahteve – v le petih povedih. Po mnenju gibanja Mladi za podnebno pravičnost odgovor “delamo na tem” v trenutnem položaju pač ni dovolj. »S takšnimi izgovori se ne moremo sprijazniti,« so jasni. Ukrepi vlade gredo celo v nasprotno smer, saj ta še naprej sprejema podnebju in ljudem škodljive politike. Zadnji takšen primer je neambiciozen in nekonkreten Nacionalni energetski podnebni načrt, v katerem je pravično in postopno zaprtje Termoelektrarne Šoštanj in Premogovnika Velenje prestavljeno daleč v prihodnost.

Od vlade še vedno zahtevajo:

1. Vlada naj rešuje podnebne spremembe kot krizo globalnih razsežnosti.

2. Takojšnje ukrepe za ozelenitev proračuna ter pospešen prehod v pravično, brezogljično in krožno gospodarstvo.

3. 40-odstotno znižanje izpustov toplogrednih plinov v prometu do leta 2040 glede na leto 2005, s prednostnim spodbujanjem javnega potniškega prometa, hoje in kolesarjenja.

4. Vsaj 1500 kakovostnih javnih najemnih stanovanj na leto, ki bodo cenovno dostopna, visokoenergetsko učinkovita, čim bolj samozadostna ter z dostopom do kakovostnega javnega potniškega prevoza in kolesarskih stez.

5. Delovni skupini Vlade za prestrukturiranje premogovnih regij naj podelijo mandat za pripravo pravičnega in nadzorovanega načrta za zaprtje Termoelektrarne Šoštanj in Premogovnika Velenje ter oblikovanje načrta za prehod v zeleno in socialno prihodnost regije. Omenjena objekta naj se na pravičen, socialno sprejemljiv in postopen način zapreta najkasneje do leta 2030.

6. Uvedbo štiridnevnega delovnega tedna ob istem plačilu, sprva poskusno, po letu 2025 pa obvezno ter sočasno spodbujanje nematerialnega preživljanja prostega časa.

7. Državno zajamčena zelena delovna mesta na področju skrbstva za posameznika, za skupnost in za okolje.

8. Vključitev celostne obravnave okoljskih tematik v učne načrte na vseh ravneh izobraževanja ter v prihajajočo Belo knjigo o vzgoji in izobraževanju.

9. Ukrepe za prehod v sonaravno kmetijstvo ter pospešen prehod na večinoma rastlinsko, ekološko, čim bolj lokalno in polnovredno prehrano.

10. Ustavitev trenutnega in nadaljnjega slabljenja Zakona o ohranjanju narave ter njegovo dosledno in strokovno izvajanje, s ciljem preprečitve v človeški zgodovini še nevidnega upadanja populacij, izumiranja vrst in izgube biotske pestrosti.

 

Vir: MZPP

(Visited 54 times, 1 visits today)