Okoljska zavest Slovencev se bo pokazala na pokopališčih

oktober 29, 2018

Tradicija veleva, da se okrog 1. novembra obiskujejo pokopališča in na grobovih prižiga sveče. Slovenci smo še vedno eden od vodilnih narodov po porabi nagrobnih sveč.

Okoljsko raziskovalni zavod izvaja projekt “Ne več, ampak bolje” ob podpori Ministrstva za okolje in prostor. Naslov projekta nakazuje na pomen zavedanja, da ne potrebujemo vedno več. Pomemben del aktivnosti ozaveščanja vključuje tudi nagrobne sveče. V Sloveniji zaradi uporabe nagrobnih sveč letno nastane med 8.000 in 10.000 ton odpadkov, ki končajo v zbirnih centrih za komunalne odpadke.

Negativen vpliv nagrobnih sveč

Odpadne nagrobne sveče niso nevaren odpadek, škodljiv vpliv na okolje pa je njihovo odstranjevanje. Več kot 95 % vseh nagrobnih sveč v Sloveniji ima ohišje iz PVC plastike, ki zaradi svojih neustreznih lastnosti ni primernih za snovno reciklažo. Razkrajanje PVC plastike ima negativen vpliv na okolje, saj se pri tem sprošča škodljiv klor. Problematika odpadnih nagrobnih sveč se ureja z Uredbo o ravnanju z odpadnimi nagrobnimi svečami (Ur. l. RS, št. 78/2008), vendar bi dejansko rešitev lahko prispevali uporabniki s spremembo navad in nakupom okolju prijaznih sveč ter popolnim zmanjšanjem uporabe nagrobnih sveč iz PVC.

Vsak Slovenec v povprečju prižge 12 nagrobnih sveč na leto

Slovenija se po ocenah računskega sodišča uvršča ob Avstriji in Poljski med tri najbolj potratne evropske države po porabi nagrobnih sveč. Poraba sveč kljub pozivom okoljskega ministrstva in vsakoletni akciji “Sveča manj” ne upada. Skupna letna poraba nagrobnih sveč v Sloveniji znaša 16 milijonov, zanje pa se odšteje 32 milijonov evrov. V Okoljsko raziskovalnem zavodu so že pred desetletjem začeli opozarjati na pretirano rabo nagrobnih sveč, vendar javnost še vedno ni dovolj osveščena o vplivih nagrobnih sveč na okolje in zdravje. Cena nagrobnih sveč je za večino potrošnikov sprejemljiva, saj je okoljska dajatev tako nizka, da ne pokrije niti osnovnega stroška in tako ne dosega svojega namena.

Alternative običajnim svečam, ki so do okolja bolj prijazne

Zaradi potrošniške miselnosti je še vedno v ospredju družbe potreba po materializmu. Če že, se lahko prižgemo oljne ali solarne sveče. Še boljša izbira je prižig virtualne svečke.

 

Vir: ORZ

(Visited 235 times, 1 visits today)