LOGO_LUPA_web

Od septembra poostren inšpekcijski nadzor podjetij, ki ravnajo z odpadki

april 11, 2018

V lanskem letu se je v podjetjih, katerih dejavnost je povezana z ravnanjem z odpadki, zgodilo več požarov. Vlada RS je zato sprejela sklep, da morajo projektne skupine opraviti poostren inšpekcijski nadzor pri imetnikih okoljevarstvenih dovoljenj.

V skladu s tem sklepom vlade bodo, kot sporočajo z Ministrstva za okolje in prostor, projektne skupine s 1. 9. 2018 pričele z delom, ki bo trajalo dve leti. Skupine bodo sestavljali inšpektorji za okolje Inšpektorata RS za okolje in prostor, predstavniki Agencije RS za okolje (ARSO), inšpektorji Inšpektorata RS za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami, inšpektorji Urada za kemikalije (v primeru objektov, ki se ukvarjajo s kemikalijami) in energetski inšpektorji Inšpektorata RS za infrastrukturo.

V republiškem registru obratov manjšega in večjega tveganja za okolje je vpisanih 62 obratov. V nekaterih so nameščene tudi naprave, ki lahko povzročijo onesnaženje večjega obsega (IED naprave). Teh je v Sloveniji skupno 210. Poleg tega je v Sloveniji tudi približno 1.000 imetnikov drugih OVD.

Pregled in predlogi za spremembe

Cilj skupin bo opraviti inšpekcijski nadzor po vseh predpisih, ki jih nadzirajo posamezne inšpekcije. V poročilu bodo predlagale morebitne dopolnitve in spremembe posameznega OVD, opozorile na neusklajenost dovoljenja z zakonodajo ter predlagale spremembe zakonodaje. Naloga predstavnika ARSO bo dopolnitev OVD, kjer bodo to dopuščali predpisi. Skupine bodo vsak teden opravile nadzor pri petih imetnikih OVD, kar pomeni, da bo do konca leta 2018 opravljen inšpekcijski nadzor v približno 70. napravah, ki imajo izdan OVD.

Vir: MOP

 

(Visited 18 times, 1 visits today)