Občina Luče sprejeta v družino Gorniških vasi

december 10, 2018
Foto: Občina Luče -www.luce.si

Na zasedanju mednarodnega upravnega odbora projekta Gorniške vasi, ki je bilo 19. novembra v Salzburgu, je bila občina Luče kot druga destinacija v Sloveniji – za občino Jezersko – sprejeta v družino Gorniških vasi.

S tem so se končale dvoletne aktivnosti, v katerih so sodelovali vodstvo občine in predstavniki turističnega gospodarstva, ki so preverili usmeritev občine na področju trajnostnega razvoja turizma. Končno odločitev pa so sprejeli krajani na zboru krajanov, kjer so soglasno potrdili, da so usmeritve in cilji, ki jih uresničuje projekt Gorniške vasi, identični ciljem razvojne strategije občine.

Z vstopom občine Luče v mednarodno mrežo Gorniške vasi Planinska zveza Slovenije kot nacionalna koordinatorka projekta uresničuje zavezo k aktivni udeležbi uresničevanja protokolov Alpske konvencije v Sloveniji. Pri tem še vedno upa, da bodo ta prizadevanja in usmeritve deležne primerne podpore s strani pristojnih ministrstev, kot je to običajna praksa v ostalih alpskih državah.

 

Vir: PZS

(Visited 137 times, 1 visits today)