LOGO_LUPA_web

Nov razpis za spodbude za električno mobilnost

november 24, 2016

Eko sklad, Slovenski okoljski javni sklad, je prejšnji teden objavil nov javni razpis za sofinanciranje okoljevarstvenih projektov nevladnih organizacij in dva javna poziva za spodbujanje električne mobilnosti.

Skupaj bo za nove naložbe v električno mobilnost na voljo 1,2 milijona evrov nepovratnih finančnih spodbud in 200.000 evrov nepovratnih sredstev za sofinanciranje okoljevarstvenih projektov.

Občine bodo lahko v okviru novega javnega poziva pridobile pravico do nepovratne finančne spodbude za nakup novih polnilnih postaj za električna vozila v zavarovanih območjih in območjih Natura 2000. Z novim javnim pozivom za občane Eko sklad nadaljuje tudi z dodeljevanjem nepovratnih finančnih spodbud za električna vozila.

Nepovratne finančne spodbude občinam za polnilne postaje za električna vozila

Javni poziv Nepovratne finančne spodbude občinam za polnilne postaje za električna vozila v zavarovanih območjih narave in območjih Natura 2000, ki ga je Eko sklad pripravil skupaj z Ministrstvo za okolje in prostor, je namenjen zagotavljanju dolgoročne trajnostne mobilnosti v Sloveniji in želi prispevati k zagotovitvi primerne infrastrukture za polnjenje električnih vozil na ključnih strateških mestih, kot so zavarovana območja narave in območja Natura 2000 z močnim gospodarskim (turističnim) potencialom.

Nepovratne finančne spodbude občanom za nove naložbe v okolju prijaznejša vozila za cestni promet

Predmet novega javnega poziva so nepovratne finančne spodbude občanom za nove naložbe v okolju prijaznejša vozila za cestni promet, ki bodo prvič po proizvodnji ali predelavi registrirana v Republiki Sloveniji.


Oba javna poziva bosta odprta do porabe sredstev oziroma do objave zaključka v Uradnem listu RS, medtem ko je rok za vložitev vloge na javni razpis 23. december 2016.

(Visited 13 times, 1 visits today)