Na konici jezika – minuta za slovenski jezik: skupaj ali narazen?

april 14, 2017

Pri pisanju takšnih ali drugačnih dopisov, elektronske pošte ali zgolj pisma se srečujemo z dilemo, katere besede pišemo skupaj in katere narazen. Tokrat vam bomo pomagali rešiti nekaj teh jezikovnih zagat.

20170412_122248

Narazen pišemo:

  • zanikane oblike glagolov: ne vem (in ne nevem), ne želim (in ne neželim), ne bo, ne bi (in ne nebo, nebi) …
  • besedne zveze (prislov +  členek): nič koliko, prav tam, čim bolj, čim več
  • nekatere stalne besedne zveze: bog si ga vedi, kar se da, kdor si bodi, kdo ve kam ..

Skupaj pišemo:

  • sestavljenke: pradedek, ultramaratonec, podpovrečen, nadpovprečen
  • sklope: vseskozi, kajneda, vseeno, vsekakor …
  • zaimke, ki so zloženi: nikogar, nekdo, marsikateri

Kjerkoli ali kjer koli?

Pogosto nam preglavice povzročajo besede s ‘koli’: kjerkoli, kdor koli …

Slovenski pravopis pravi: “Sklope s koli lahko pišemo ali narazen (bolj priporočljivo) ali skupaj: kdor koli ali kdorkoli, kakršen koli ali kakršenkoli, čigar koli ali čigarkoli, kjer koli ali kjerkoli (prim. kamor že koli).” Dejansko sta v rabi oba zapisa.

Torej, sami izberite, kater zapis boste uporabljali; mnogi trdijo, da ‘koli’ ni beseda, ki bi lahko stala sama, zato priporočajo zapis skupaj.

(Visited 65 times, 1 visits today)