LOGO_LUPA_web

Mednarodna delavnica: aktivno se vključimo v upravljanje z vodami

september 26, 2017
Foto: Nikola Jurišič, STO

“Za usklajeno načrtovanju rabe voda in vodnega prostora je ključno, da se poleg medsektorskega sodelovanja aktivneje vključi tudi samo prebivalstvo in zainteresirane javnosti. Čeprav so njihovi interesi in pravice s pravnim redom in administrativnim javnim sistemom ustrezno zagotovljeni, se v praksi ugotavlja, da se jih v procese odločanja premalo vključuje,” pravijo na Inštitutu za vode RS.

V ta namen v okviru projekta SPARE – Strateško načrtovanje in usklajevanje na področju ohranjanja in obnove alpskih rečnih ekosistemov, organizirajo delavnico za vključitev prebivalstva v celovito upravljanje z vodami.

Na delavnici, ki bo potekala 27. septembra 2017 v Ljubljani na Gospodarskem razstavišču, bodo poleg partnerjev in opazovalcev projekta, ki prihajajo iz šestih alpskih držav, sodelovali izkušeni evropski strokovnjaki ter mladi predstavniki Svetovnega sklada za varstvo narave (WWF) iz več evropskih držav. Ker je delavnica organizirana v Sloveniji, bodo na njej sodelovali tudi predstavniki pristojnih nacionalnih institucij s področja voda.

Pet alpskih porečij, med njimi povodje Soče

“Da bo delavnica praktično uspešna, bo podrobneje obravnavanih pet alpskih porečij, na katerih so ali se  vzpostavljajo organizacijske strukture za aktivnejše posvetovanje in sodelovanje prebivalstva na področju upravljanja voda,” dodajajo organizatorji. V Sloveniji je pilotno območje projekta SPARE povodje reke Soče, kjer je bila leta 2014 ustanovljena Fundacija za Sočo.

“Obravnavani izzivi te delavnice so za uspešno dolgoročno delovanje Fundacije za Sočo zelo aktualni. Rezultati delavnice so lahko dobra podlaga za vzpostavitev enakih ali podobnih teles na drugih porečjih Slovenije, ter tudi dobra popotnica za ponovno obuditev pretekle, a žal prekinjene tradicije vključevanja deležnikov in prebivalstva v procese upravljanja voda,” zaključijo.

Uvodni nagovor na delavnici bo imela ministrica za okolje in prostor, ga. Irena Majcen.

Projekt SPARE

Reke so življenjske linije trajnostnega razvoja v Alpah. Zagotavljajo čisto pitno vodo za vodooskrbo in namakanje v kmetijstvu, so dom neštetim organizmom, ponujajo rekreacijske možnosti, njihova moč pa nam pomaga pri proizvodnji energije. Vse te in druge storitve, alpske reke lahko zagotavljajo družbi, če za njih, na podlagi celovitega upravljanja, tudi skrbimo.

SPARE

Cilj projekta SPARE je prispevati k boljšemu medsebojnemu usklajevanju ciljev varstva in rab voda. Devet projektnih partnerjev iz šestih alpskih držav želi pokazati, kako je mogoče izboljšati strateške pristope, ki vključujejo vidike ohranjanja in upravljanja tekočih voda, in pri tem premostiti upravne in strokovne ovire, obenem pa spodbuditi ozaveščanje o ekosistemskih storitvah in ranljivosti alpskih rek.

Projekt SPARE poteka od decembra 2015 do decembra 2018 in je sofinanciran s sredstvi Evropskega Regionalnega Razvojnega Sklada preko Programa Interreg za Območje Alp.

Vir: IZVRS, Alpine Space

(Visited 25 times, 1 visits today)