Končno poročilo NVI vseh preiskav v zvezi z vzrokom pogina rečnih galebov na območju Ptujskega jezera

april 18, 2018
Foto: Tilen Basle, DOPPS

Uprava za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin (UVHVVR) je danes sporočila, da je dansse s strani Nacionalnega veterinarskega inštituta (NVI), Veterinarske fakultete, Univerze v Ljubljani prejela celotno končno poročilo vseh preiskav, ki so bile opravljene glede ugotavljanja vzroka pogina rečnih galebov na območju Ptujskega jezera.

Preiskave so vključevale raztelesbo živali (sekcijo), virološke, bakteriološke in histološke analize. Odvzeti so bili tudi vzorci za kemijske preiskave.

“Iz končenga mnenja NVI izhaja, da je pogin ptic posledica odpovedi vitalnih organov, ki je verjetno posledica zaužitja toksične snovi,” navajajo.

Snovi niso ugotovili

Pri kemijski analizi vzorcev jeter, prebavil in želodčne vsebine, kot poročajo, ni bilo ugotovljenih snovi, ki so akutno toksične za ptice in bi lahko povzročile pogin ptic. “Kemijska analiza se je nanašala na pesticide, ki se danes ali pa so se v preteklosti uporabljali v kmetijstvu. Prisotnost snovi tembotrion v vzorcu je bila izključena kot vzrok za akutno zastrupitev galebov,” pojasnjujejo.

Glede na rezultate analiz in končne ugotovitve, ki niso dokazale vzroka pogina, se bodo glede nadaljnjih ravnanj posvetovali s strokovnjaki s področja okolja, ornitologije, veterine in kmetijstva tako doma kot v tujini.

“Poudariti je potrebno, da so do sedaj izključeni vzroki pogina galebov z vidika kožnih bolezni živali in uporabe fitofarmacevtskih sredstev,” so zaključili sporočilo.

 Vir: UVHVVR

(Visited 25 times, 1 visits today)