LOGO_LUPA_web

Kohezijski projekti za boljše stanje ohranjenosti Nature 2000

avgust 16, 2016

Ministrstvo za okolje in prostor v sklopu kmetijsko-živilskega sejma
AGRA 25. avgusta organizira posvet »Kohezijski projekti za boljše stanje
ohranjenosti Nature 2000«. Poleg predstavnikov Ministrstva bodo sodelovali
tudi predstavniki Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano,
Javnega zavoda Krajinski park Goričko, Zavoda RS za varstvo narave in
Javnega zavoda Regijski park Škocjanske jame.

Med drugim bodo pokrili teme:

 • Kmetijstvo in doseganje ciljev omrežja
  Natura 2000
 • Problem opuščanja rabe travnikov –
  izkušnje iz projekta Gorički travniki in predlogi za naprej
 • Problem intenziviranja rabe travnikov –
  izkušnje iz projekta Ljudje za Barje in predlogi za naprej
 • Izzivi pri ohranjanju suhih travišč –
  načrtovane aktivnosti projekta LIFE »Ohranjanje in upravljanje
  suhih travišč vzhodne Slovenije«
 • Ohranjanje kraških travišč –
  predstavitev predloga kohezijskega projekta

(Visited 12 times, 1 visits today)