LOGO_LUPA_web

Fotografski natečaj: čebele

januar 8, 2019

ČZS že dvanajstič zapored razpisuje »Natečaj za čebelarsko fotografijo«, ki bo petič tudi mednarodni. Na njem lahko s svojimi avtorskimi fotografijami, ki še nikoli niso bile objavljene, sodelujejo fizične osebe iz katere koli države.

Natečaj, kot pojasnjujejo na ČZS, obsega tematske sklope:
1. Čebela in rastlinski svet (fotografije čebel na cvetovih ali delih rastlin),
2. Življenje čebel (fotografije iz celotnega življenjskega obdobja čebel in čebelje družine, posameznih osebkov čebelje družine (matice, delavk, trotov) in njihovih opravil, kot tudi čebelje družine kot superorganizma, karkoli iz fascinantne biologije te živali),
3. Čebelarska opravila in čebelji pridelki (fotografije čebelarskih opravil skozi celo sezono, z različnim čebelarskim orodjem in opremo ter v interakcijah s čebelami, fotografije vseh čebeljih pridelkov v panju ali v fazi pridelave in v fazi predelave oz. v končni embalaži oz. pri postrežbi in uživanju),
4. Tradicionalni ali sodobni čebelnjak/stojišče (fotografije stojišč ali panjev ter čebelnjakov od zunaj in znotraj, v različnih letnih časih ali delih dneva),
5. Svetovni dan čebel (fotografije različnih opraševalcev, čmrljev, čebel samotark ipd.),

Letos so razpisali še poseben tematski sklop:
6. Čebelja brada (fotografije čebelarjev s čebeljim rojem na bradi ali v roki)

Rok za oddajo fotografij je 5. februar 2019. Razglasitev zmagovalcev in slovesna podelitev priznanj bosta na sejmu ApiSlovenija 2018 v nedeljo, 17. marca 2019, v Celju. Vse nominirane fotografije bodo razstavljene na sejmu ApiSlovenija 2019.


Več informacij: ČZS

(Visited 125 times, 2 visits today)