LOGO_LUPA_web

Evropski teden mobilnosti – letos rekordno število občin

oktober 17, 2018

Sklepno dejanje letošnjega Evropskega tedna mobilnosti (ETM) je letos potekalo v občini Krško, lanski prejemnici nagrade za najbolj aktivno nemestno občino, kjer so se na Gradu Rajhenburg zbrali in izkušnje izmenjali lokalni in regionalni koordinatorji aktivnosti ob ETM ter predstavniki Medresorske delovne skupine za trajnostno mobilnost. Ob tej priložnosti so podelili tudi nagradi za najbolj aktivno mestno in nemestno slovensko občino, ki sta ju prejeli Mestna občina Koper in občina Polzela, v ETM pa je letos ponovno sodelovalo rekordno število občin, in sicer kar 77.

Koper, zmagovalka v kategoriji mestnih občin, in Polzela, zmagovalka v kategoriji nemestnih občin, sta prepričali z izjemno raznolikima programoma. Vključili sta številne izvajalce na eni strani ter širok krog občanov in obiskovalcev vseh starosti in zanimanj na drugi. Obe občini sta zainteresirane informirali tudi z dobro strukturirano občinsko spletno stranjo za ETM. Vsaka od zmagovalk je izvedla okrog 50 dogodkov in več trajnih ukrepov, spodbujala uporabo in izboljšala pogoje za različne trajnostne potovalne načine ter številne aktivnosti tudi spremljala. Aktivnost Občine Polzela je posebna tudi zato, ker ima občina le dobrih 6.000 prebivalcev. Med najbolj aktivne občine so se uvrstile še mestni občini Velenje in Maribor ter občine Krško (lanska zmagovalka), Bohinj, Medvode in Črna na Koroškem.

Naraščata število trajnih ukrepov in količina sredstev

Kot so pokazali podatki, so v letošnjem ETM sodelovale štiri nove občine, narašča pa tudi izvedba ene najbolj zahtevnih aktivnosti, to je uvedba trajnih ukrepov. Kar 135 trajnih ukrepov je 28 različnih občin uvedlo med letom ali ob ETM. Ocenjeno število obiskovalcev prireditev v okviru ETM se letos giblje okoli 36.000, kar je v okvirih prejšnjih let, da ima pobuda vse večji pomen pa kaže dejstvo, da vidno naraščajo sredstva za izvedbo kampanje. Letos so imeli koordinatorji za izvedbo programa v povprečju na voljo 4.300 EUR, kar je za dobro polovico več od lanskega povprečja. Pri tem mnoge občine izpostavljajo tudi neprecenljivi pomoč in predanost prostovoljcev.

Uspešno premagani izzivi in velik pomen sofinanciranja

Določen nabor aktivnosti, ki se upoštevajo pri izboru najbolj aktivnih občin, je bil letos še posebno raznolik. Vključeval je pestrost in celovitost programa, izvedbo trajnih ukrepov za spodbujanje trajnostne mobilnosti, izvedbo aktivnosti, povezanih z multimodalnostjo, torej letošnjo vodilno temo, in izvedbo aktivnosti, pripravljenih in deloma financiranih s strani Ministrstva za infrastrukturo in Ministrstva za okolje in prostor. Zahtevani pogoji so bili mnogim izziv, a veliko občin je izvedlo po več zgoraj navedenih elementov, kar kaže na njihove vedno večjo izkušenost in predanost. Pri tem so občine posebej izpostavile, da jim je bilo sofinanciranje aktivnosti in izvedbe trajnih ukrepov v veliko pomoč in si ga želijo tudi v prihodnje, saj so občinska sredstva marsikje še vedno precej omejena.

Izmenjava izkušenj je ključna za napredek

Eden ključnih namenov vsakoletnega zaključnega dogodka ETM je izmenjava izkušenj med koordinatorji in drugimi akterji ETM o izbranih aktualnih temah. Prva od letošnjih tem so bile delavnice o mobilnosti za starejše, katerih vsebino je pripravila Medresorska delovna skupina za trajnostno mobilnost. Druga tema so bile aktivnosti, razpisane in sofinancirane s strani Ministrstva za okolje in prostor (PARK(irni) dan, Pešbus in vključevanje lokalnega gospodarstva). Tretja tema je obravnavala potenciale za izboljšanje komuniciranja ETM na nacionalni, lokalni in regionalni ravni.

Vir: MZI

(Visited 31 times, 1 visits today)