LOGO_LUPA_web

Eurofound: Nizkoogljično gospodarstvo bo prineslo povečanje BDP in zaposlenosti

februar 19, 2019

Evropska fundacija za izboljšanje življenjskih in delovnih razmer (Eurofound) ugotavlja, da bi celovito reševanje vprašanja podnebnih sprememb pozitivno vplivalo na gospodarstvo in zaposlovanje v EU.

Uspešen prehod na nizkoogljično gospodarstvo v EU v skladu s pariškim podnebnim sporazumom naj bi do leta 2030 prinesel 1,1-%povečanje BDP-ja in 0,5-% povečanje zaposlenosti. Na globalni ravni bi koristi podnebnih ukrepov občutila tudi Kitajska, medtem ko bi se BDP ZDA zmanjšal za 3,4 %, zaposlenost pa za 1,6 %. Učinek izvajanja sporazuma na gospodarsko rast bi bil največji v Latviji, na zaposlovanje pa v Belgiji.

BDP Slovenije bi se povečal rahlo nad povprečjem EU, ki znaša nekaj več kot 1 %. Zaposlenost pa bi zrasla za približno 0,1 %, kar je sicer med nižjimi vrednostmi v EU.

Projekcije temeljijo na predpostavkah, da na trgu dela ne bo večjih trenj zaradi prehoda in da se bo delovna sila prilagodila strukturnim spremembam, ki jih bo podprlo ustrezno financiranje.

 

Vir: eurofound.europa. eu

(Visited 52 times, 3 visits today)