LOGO_LUPA_web

Drevored Mestnega parka Celje bo obogatilo 100 novih, rdečecvetnih kostanjev

oktober 6, 2017

Ob Partizanski cesti v Mestnem parku Celje bo občina prihodnji teden začela, s pomočjo podjetja Simbio, d. o. o., s podiranjem petindvajsetih dreves divjega kostanja, ki so v zelo slabem stanju in jih ni mogoče več rešiti. Odstranjena drevesa bo nato novembra nadomestila s stotimi novimi.

IMG_1377_webNajdaljši dvojni kostanjev drevored v celjskem mestnem parku (promenada) je bil zasajen leta 1856 in predstavlja najstarejšo sestavino parka z visoko kulturno in zgodovinsko vrednostjo. Divji kostanj je v 19. stoletju predstavljal slogovno značilnost mestnih parkov, zato je pomembno,da se ga nadomesti z istim rodom dreves. Če bi se odločili za drugi rod, ki ima drugačno obliko krošenj, teksturo in barvo listov ter plodov, bi drevored spremenil svojo pojavnost, park pa bi izgubil eno od svojih najpomembnejših historičnih sestavin in s tem tudi svoje dediščinske lastnosti.

Mestna občina Celje se zaveda, da je park duša knežjega mesta in da je kljub številnim spremembam, ki jih je doživel skozi čas, pomemben zgodovinski člen celjskega mestnega jedra. Še vedno predstavlja tip javnega parka z oblikovno zasnovo druge polovice 19. stoletja. Za ljubljanskim in mariborskim je po površini tretji največji javni mestni park iz tistega časa v Sloveniji. Park zato vrednotimo kot parkovno površino kulturno – zgodovinskega pomena s prepoznavnimi sestavinami svoje dobe: historičnim parkovnim drevjem, kostanjevimi drevoredi, osno promenado, vodnimi in cvetličnimi rondoji ter ohranjenimi lokacijami nekaterih drugih parkovnih objektov. Sestavni del parka so tudi pripadajoča gozdna pobočja, kjer so delno še ohranjene mreža sprehajalnih poti in lokacije nekdanjih razgledišč.

Dvojni kostanjev drevored bo ob sprehajalni poti vzdolž Savinje poustvaril značilno zeleno kuliso obrečnega prostora ter veduto parka iz mestne strani.

Stara drevesa, ki se bodo odstranila, imajo številne rastne nepravilnosti in poškodbe, divje poganjke ter dupline v deblih, skozi katere je viden razkroj v notranjosti. Njihovi koreničniki so zaradi poplav iz preteklih let močno zasuti. Mestna občina Celje bo izgubljena drevesa novembra nadomestila z rdečecvetnim divjim kostanjem, ki ima podobno ovalno obliko krošnje kot navadni divji kostanj, zraste do petnajst metrov visoko, ima lepe cvetove in je bolj odporen na bolezni.

Rdeči divji kostanj (foto: Rüdiger Wölk, Münster, Wikipedija)
Rdeči divji kostanj (foto: Rüdiger Wölk, Münster, Wikipedija)

Hkrati z zasaditvijo novega kostanjevega drevoreda, se bo od vzhoda do zahoda po celotni dolžini parka zgradila tudi nova sprehajalna steza. Utrjena peščena pot, dolga 536 metrov, bo umeščena nekoliko bolj v notranjost parka in bo povezana z ostalimi sprehajalnimi potmi.

(Visited 45 times, 1 visits today)