LOGO_LUPA_web

Deset let evropskega dneva ozaveščanja o antibiotikih: EU za preudarno rabo

november 15, 2017

Danes zaznamujemo deseto obletnico evropskega dneva ozaveščanja o antibiotikih s ponovnim ozaveščanjem o odpornosti proti antimikrobikom, ki je ena od največjih groženj za svetovno zdravje. V Evropski uniji vsako leto povzroči 25.000 smrtnih žrtev ter 1,5 milijarde evrov stroškov v zdravstvu in izgube produktivnosti.

“Zaradi povečevanja odpornosti celo proti najnovejšim antibiotikom nam grozi strašljiva „postantibiotična“ prihodnost, ko morda ne bomo mogli več izvajati večjih operacij, presaditev organov ali uspešno vsaditi medicinskih pripomočkov, kot so novi kolki ali srčne zaklopke. Do leta 2050 bi lahko antimikrobična odpornost zahtevala novo smrtno žrtev vsake tri sekunde in postala pogostejši vzrok smrti kot rak,” navaja Evropska Komisija.

Številni ukrepi in letošnji nov akcijski načrt

Da bi se izognili takšni prihodnosti, je Evropska komisija 29. junija letos predstavila nov akcijski načrt „eno zdravje“ za boj proti antimikrobični odpornosti. Njegov cilj je ohraniti zmožnosti učinkovitega zdravljenja okužb pri ljudeh in živalih. Akcijski načrt naj bi spodbujal raziskave in inovacije ter pripomogel k temu, da EU postane regija z najboljšo prakso ter da se oblikuje svetovna agenda.

Poleg tega je EU že uvedla več ukrepov in dosegla napredek. Junija letos je Komisija na primer sprejela smernice EU o preudarni rabi antimikrobikov za zdravje ljudi, septembra pa začela izvajati skupni evropski akcijski projekt o antimikrobični odpornosti in bolnišničnih okužbah (EUJAMRAI), ki vključuje 28 držav.

Prejšnji mesec so Evropski center za preprečevanje in obvladovanje bolezni (ECDC), Evropska agencija za varnost hrane (EFSA) in Evropska agencija za zdravila (EMA) sprejeli znanstveno mnenje o določitvi kazalnikov na področju zdravja ljudi in živali, kar Evropski uniji in državam članicam omogoča merjenje napredka. Pri raziskavah se bodo naložbe nadaljevale s programom Obzorje 2020, s katerim so se do zdaj financirali projekti s skupnim proračunom v višini 350 milijonov evrov. V naslednjih treh letih bo za projekte za antimikrobično odpornost namenjenih dodatnih 200 milijonov evrov.

 

Vir: Evropska Komisija

(Visited 20 times, 1 visits today)