LOGO_LUPA_web

Danes ustna odločba o prenehanju obratovanja podjetja Kemis

maj 29, 2017

Inšpektorat RS za okolje in prostor (IRSOP), Inšpekcija za okolje in naravo (ION), je po oddaji Tarča, dne 25. 5. 2017, prejela obvestilo, da podjetje Kemis po požaru še vedno prevzema odpadke. Inšpektorica za okolje je 26. 5. 2017 opravila inšpekcijski pregled. Na podlagi ugotovitev je, kot pravijo na Ministrstvu za okolje, zaradi varovanja življenja in zdravja ljudi ter varovanja okolja, na podlagi 144. člena, v povezavi z 211. členom Zakona o splošnem upravnem postopku ter 32. člena Zakona o inšpekcijskem nadzoru, izdala ustno odločbo.

Zavezanec Kemis d.o.o. mora glede na ugotovljene kršitve okoljevarstvenega dovoljenja, ki pomenijo ogrožanje zdravja ljudi ter okolja, prenehati z obratovanjem naprave, razen v delu sanacije območja naprave.

Po ustni odločbi bo inšpekcija izdala zavezancu Kemis d.o.o. pisno odločbo v osmih dneh od ustne odločitve. Inšpekcijski postopek s tem še ni zaključen, ION bo preverjala spoštovanje izreka iz odločbe ter aktivnosti zavezanca v zvezi s sanacijo območja.

Vir: MOP

Fotografija je simbolična.

(Visited 25 times, 1 visits today)