LOGO_LUPA_web

Dan brez cigarete

januar 31, 2016

Danes obeležujemo Dan brez cigarete. Ob tem na Nacionalnem inštitutu za javno
zdravje (NIJZ) spodbujajo vse kadilce, da preživijo dan brez cigaret in
naj opustijo kajenje. Bolezni in smrti, povzročene s kajenjem, so
nepotrebne in se jih da preprečiti.

Kajenje tobaka povzroča veliko breme
bolezni in prezgodnjih smrti ter s tem velike stroške za posameznika,
zdravstveni sektor in družbo. Pri nas vsak dan zaradi bolezni, ki jih
povzroča kajenje tobaka, umre 10 oseb, to je 3.600 letno, kar je več kot
letno beležimo smrti zaradi vseh nezgod (vključno s prometnimi), zaradi
samomorov, alkohola, prepovedanih drog in AIDS-a skupaj.

Tobak še vedno
kadi vsak četrti odrasli prebivalec Slovenije in delež kadilcev se ne
zmanjšuje, zato na NIJZ predlagajo sprejem učinkovitih zakonskih ukrepov
za zmanjšanje razširjenosti kajenja ter s kajenjem povezane obolevnosti
in umrljivosti.

Sprememba zakonodaje

Slovenija mora do maja 2016 v nacionalno zakonodajo vnesti določbe nove
evropske Direktive o približevanju zakonov in drugih predpisov držav
članic o proizvodnji, predstavitvi in prodaji tobačnih in povezanih
izdelkov.

Direktiva prinaša nekatere učinkovite ukrepe: velika
kombinirana slikovno besedilna zdravstvena opozorila in druge spremembe
opozoril na embalaži tobačnih izdelkov, prepoved značilnih okusov v
določenih tobačnih izdelkih, ukrepe za zmanjševanje nezakonite trgovine s
tobačnimi izdelki, ukrepe za zagotavljanje večje kakovosti in varnosti
elektronskih cigaret in druge.

»Nekaterih ukrepov omejevanja
tobačne industrije, pri katerih Slovenija zaostaja za drugimi državami,
nova direktiva ne vključuje, zato je pomembno, da jih sprejmemo sami.
Strokovnjaki tako predlagamo uvedbo številnih dokazano učinkovitih
ukrepov, kot so med drugim nadaljnje znatno višanje obdavčitve in cen
tobačnih izdelkov, popolna prepoved oglaševanja in razstavljanja
tobačnih izdelkov, enotna (standardizirana) embalaža, dodatni ukrepi za
zmanjšanje dostopnosti tobačnih izdelkov mladoletnim (vključno z uvedbo
licenc za prodajo tobačnih izdelkov), strožje izvajanje zakonodaje in
višje kazni za kršitve
,« je pojasnila Helena Koprivnikar z NIJZ. Februarja bo v Sloveniji javna razprava o spremembi tobačne zakonodaje.


Delež odraslih kadilcev se pri nas ne spreminja, kar potrjujejo tudi
najnovejši podatki iz raziskave ‘Anketa o zdravju in zdravstvenem
varstvu 2014’ med prebivalci, starimi 15 let in več. Ti kažejo, da se
delež odraslih kadilcev v Sloveniji od leta 2007 ni spremenil. Kot povedo na NIJZ, je sicer razveseljivo, da se je v zadnjem obdobju je sicer zmanjšala razširjenost kajenja med mladostniki, starimi 11, 13 in 15 let.


Raziskave kažejo, da veliko kadilcev poskuša opustiti kajenje dvakrat,
trikrat, tudi sedemkrat ali osemkrat, preden jim to uspe. Običajno je
potrebno veliko odločenosti in napora, vendar ni nemogoče. Ena od vrst brezplačnih pomoči kadilcem, ki želijo opustiti kajenje
ali potrebujejo pomoč pri vzdrževanju abstinence, je svetovalni telefon
na številki 080 27 77, ki je objavljena tudi na embalaži tobačnih
izdelkov. Na
svetovalnem telefonu uporabniki dobijo informacije o škodljivostih
kajenja, prednostih ne-kajenja, metodah opuščanja kajenja, kam se obrniti po pomoč, kako
opustiti kajenje, izvaja pa se tudi podpora v času opuščanja kajenja in
podpora v času vzdrževanja abstinence. Programi opuščanja kajenja potekajo tudi v zdravstveno-vzgojnih centrih, ki so v zdravstvenih domovih po vsej Sloveniji.

(Visited 11 times, 1 visits today)