LOGO_LUPA_web

Čas je, da prenehamo z onesnaževanjem tal

december 4, 2018

Organizacija združenih narodov za prehrano in kmetijstvo (FAO) je pred petimi leti razglasila 5. december za Svetovni dan tal z namenom ozaveščanja o pomembnosti tal. Ta kompleksni in dragoceni naravni vir je treba ohranjati in zanj skrbeti. A žal pomembnost in vrednost tal pogosto prezremo in podcenjujemo.

crop-1149914_640

Glavna misel letošnjega Svetovnega dneva tal je »Be the solution to soil pollution«. Z njo želi FAO nagovoriti vsakega posameznika, institucije, podjetja, deležnike in odločevalce, da postanemo del rešitve za onesnažena tla. Namen spodbude je povečati zavedanje ljudi o pomembnosti tal in spodbuditi odločitev za varovanje ter ohranjanje tal, saj bomo le tako povečali prehransko varnost, človeško blaginjo in zdravje ekosistemov.

Reševanje problematike onesnaženosti tal

FAO je pripravil priporočila, kako naj pristopimo k preprečevanju in reševanju problematike onesnaženosti tal:

  • za industrijo: spodbujanje in vključevanje okoljsko prijaznih industrijskih procesov;
  • za rudarstvo: vključitev obnovitvenih ukrepov v rudarski načrt;
  • za kmetijstvo: uporaba trajnostnih praks upravljanja s tlemi, preprečevanje čezmerne uporabe agrokemikalij;
  • za promet: spodbujanje in uporaba trajnostnega prevoza;
  • ravnanje z odpadki: zmanjšanje količine odpadkov ter reciklaža in ponovna uporaba blaga. Preden zavržemo elektronske naprave, premislimo, ali jih lahko doniramo oziroma recikliramo. Kar je za nekoga odpadek, je za nekoga drugega zaklad;

Predlaga tudi strožjo okoljsko zakonodajo:

  • na področju uporabe kemikalij, naj se vključujejo ekotoksikološke študije, inovacije pri razvijanju okoljsko prijaznih kemikalijah in spodbujanje ozaveščanja o zmanjšani porabi kemikalij;
  • na področju uporabe plastike v industriji je potrebno preprečevanje čezmerne uporabe embalaže;

hydrogen-sulfide-fertilizer-spray-905243_640

Kaj lahko naredi vsak od nas?

Posamezniki lahko prispevamo k zmanjšanju uporabe plastike oziroma embalaže s tem, da uporabimo vrečke in steklenice za večkratno uporabo in kupujemo izdelke z reciklirano embalažo oziroma izdelke z minimalno uporabo embalaže.

In kaj bi morale narediti vlade?

Vlade bi morale v sodelovanju z najpomembnejšimi deležniki zagotoviti, da imajo čistilne naprave za odpadno vodo primerno infrastrukturo in tehnologijo za odstranjevanje kovin, patogenov in ostalih organskih onesnaževal;

Med predlogi je tudi okrepitev ozaveščanja o vzrokih in vplivih onesnaženosti tal.

Viri in posledice onesnaženih tal

Spodaj v kratkem filmu »Onesnaženost tal, skrita realnost«, so predstavljeni viri in posledice onesnaženih tal.

 

Vir: MOP

 

(Visited 64 times, 2 visits today)