LOGO_LUPA_web

Bomo v Sloveniji začeli z ohranitvenim kmetijstvom?

marec 11, 2019

Ohranitveno kmetijstvo zmanjšuje negativne vplive intenzivnega kmetijstva na rodovitnost tal in okolje, pri tem načinu kmetovanja je namreč nič ali minimalno mehanskih posegov v tla, tla so stalno pokrita s poljščinami in rastlinskimi ostanki, kolobar je pester. Bistvo takšnega načina kmetovanja je ohranjanje tal, ki so temelj agroekologije.

Ohranitveno kmetijstvo v novi kmetijski politiki?

Prejšnji teden je na konferenci ‘Ohranitveno kmetijstvo – temelj trajnostnega kmetijstva’, ki jo je v sodelovanju z Biotehniško fakulteto Univerze v Ljubljani organiziralo Slovensko združenje za ohranitveno kmetijstvo, ministrica za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano dr. Aleksandra Pivec poudarila, da ta vrsta kmetijstva predstavlja pomemben gradnik v okviru pristopa k trajnostnemu kmetijstvu v prihodnji finančni perspektivi.

»Okoljska komponenta postaja še izrazitejša, še bolj pomembna; naslavljamo jo z nekoliko prenovljenimi oz. drugačnimi ukrepi; gre za nov pristop in še ojačano aktivnost na tem področju.« Ministrica je še dejala, da ohranitveno kmetijstvo že danes prepoznavamo kot tisto, ki ga je možno vključiti v te nove okoljske komponente. »Vsebine zelo sovpadajo s cilji, ki jih naslavlja nova kmetijska politika«.

Poudarek na zdravih tleh

Rok Mihelič z biotehniške fakultete in soustanovitelj združenja je na konferenci poudaril, da se moramo zavedati, da kmetijska pridelava poteka na prostem v tleh in le če bomo vzdrževali kakovostna tla, biološko aktivna, bomo dolgoročno lahko gospodarili na tem prostoru.

 

Vir: MOP

(Visited 60 times, 1 visits today)