LOGO_LUPA_web

Ambulantna kardiološka rehabilitacija za boljše okrevanje po infarktu

september 9, 2019
Samo Kranjec

Poleg stacionarne kardiološke rehabilitacije, ki jo v Termah Šmarješke Toplice izvajajo že od leta 1982, zadnje leto in pol izvajajo tudi ambulantno kardiološko rehabilitacijo. Dokazano je namreč, da bolniki, ki so po končanem bolnišničnem zdravljenju vključeni v program celostne rehabilitacije, svojo bolezen bolj učinkovito obvladujejo.

Program ambulantne rehabilitacije se po uspešno zaključenemu akutnemu zdravljenju v bolnišnici začne s pregledom pri kardiologu, ki pri bolniku še pred vadbo opravi obremenitveno testiranje in izdela za vsakega bolnika posebej, natančen vadbeni načrt. Med vadbo je nato vedno navzoča diplomirana medicinska sestra, ki na zaslonu spremlja bolnikovo srčno aktivnost. Bolniki vadijo tri mesece vsaj trikrat na teden, da tak način delovanja vgradijo v svoj življenjski slog.

Ambulantna kardiološka rehabilitacija se izvaja v dveh oblikah:
• rehabilitacija ambulantnih koronarnih bolnikov z monitorsko kontrolo: rehabilitacija bolnikov, ki so pravkar preboleli srčni infarkt in so potrebni posebne strokovne pozornosti. Rehabilitacija se izvaja s pomočjo preverjanja in zapisovanja srčnega utripa, ogrevanja z aktivnimi vajami po programu WHO, dihalnimi vajami, nakar se ponovno preverja srčni utrip. Bolniki vadijo na ergociklometru, s presledki – štirikrat, v skupnem trajanju 30 minut; ob vsakem presledku se preverja srčni utrip;
• rehabilitacija ambulantnih koronarnih bolnikov brez monitorske kontrole: rehabilitacija bolnikov, ki nimajo anginoznih napadov in motenj srčnega ritma. Tudi v tem primeru so vključeni bolniki po prebolelem srčnem infarktu, kakor tudi bolniki, pri katerih je ugotovljena koronarna bolezen. Program rehabilitacije teh bolnikov je enak prejšnjemu, niso pa monitorizirani. Vaje na ergociklometru so prav tako štirikrat prekinjene s preverjanjem srčnega utripa, pri lažjih bolnikih pa so lahko tudi brez prekinitev.

Terme Šmarješke Toplice s to dejavnostjo pokrivajo širše območje dolenjske in posavske regije (OE ZZZS Novo mesto in Krško).

(Visited 22 times, 1 visits today)