84 % Evropejcev želi ukiniti premikanje ure!

avgust 31, 2018

Predhodni rezultati javnega posvetovanja o prehajanju na poletni čas kažejo, da 84 % anketiranih  nasprotuje  premikanju ure v Evropi.

Rezultati kažejo tudi, da več kot tri četrtine anketirancev (76 %) izkušnje s spreminjanjem časa dvakrat na leto ocenjuje kot zelo negativne ali negativne. Kot razloge za prenehanje spreminjanja časa so anketiranci navajali pomisleke v zvezi s škodljivim vplivom na zdravje, povečanjem števila prometnih nesreč ali premajhnimi prihranki energije. Končni rezultati javnega posvetovanja bodo objavljeni v naslednjih tednih, Evropska komisija pa bo Evropskemu parlamentu in državam članicam EU predložila predlog o spremembi sedanje ureditve premikanja ure.

4,6 milijona ljudi se je odzvalo na posvetovanje

Na posvetovanje, ki je potekalo od 4. julija do 16. avgusta 2018, se je odzvalo 4,6 milijona ljudi iz vseh 28 držav EU oziroma 0,89 % prebivalstva EU, kar je največ doslej pri katerem koli posvetovanju Komisije. Udeležba v Sloveniji je bila 0,73-odstotna. 87 % anketiranih v Sloveniji bi ukinilo premikanje ure, 13 % pa obdržalo trenutno ureditev. Poleg tega jih 80 % pravi, da ima s premikanjem ure negativne ali zelo negativne izkušnje.

Dolga tradicija, a nemalo zapletov

Večina držav članic ima dolgo tradicijo ureditev spreminjanja časa, od katerih mnoge segajo vse do prve in druge svetovne vojne oziroma naftne krize v sedemdesetih letih prejšnjega stoletja. Od osemdesetih let prejšnjega stoletja je Evropska unija postopoma sprejemala zakonodajo, po kateri bi se vse države članice dogovorile o uskladitvi spreminjanja časa in tako odpravile razlike med nacionalnimi ureditvami. Od leta 1996 vsi Evropejci zadnjo nedeljo v marcu ure premaknemo eno uro naprej, zadnjo nedeljo v oktobru pa eno uro nazaj.

Pravila EU niso bila namenjena temu, da bi harmonizirali ureditev časa v EU, temveč da bi rešili probleme, ki predvsem v prometnem in logističnem sektorju nastajajo zaradi neusklajenega premikanja ure med letom. Poleg prehajanja na poletni čas v Evropski uniji v državah članicah veljajo trije različni časovni pasovi ali standardni časi. Odločitev o standardnem času je v nacionalni pristojnosti.

 

Vir: Evropska Komisija

(Visited 40 times, 2 visits today)