LOGO_LUPA_web

5 posvetov o novi okoljski zakonodaji: odprti za javnost

februar 7, 2019

Ministrstvo za okolje in prostor (MOP) je v postopku priprave sprememb Zakona o varstvu okolja, ki je krovni zakon na področju zaščite okolja v Sloveniji. Minister Jure Leben je ob prevzemu mandata obljubil, da se bo vseh večjih zakonodajnih sprememb loteval v sodelovanju in dialogu z vsemi zainteresiranimi deležniki.

Minister Leben poudarja, da si ob snovanju sprememb zakonodaje na področju varstvu okolja želi “širok konsenz o ključnih spremembah, saj bodo le-te v prihodnosti bistveno vplivale na naš vsakdan”. Zato MOP v prihajajočih dneh in spomladi vabi na pet večjih, za javnost odprtih posvetov.

Odpadki!

Prvi posvet z naslovom »Ureditev področja ravnanja z odpadki: od urgentne do sistemske ureditve« ministrstvo pripravlja 13. 2. 2019, in sicer v sodelovanju z Državnim svetom RS.

“Cilj posveta je razprava o sistemski ureditvi na področju ravnanja z odpadki v Sloveniji, saj si nihče ne želi ponovitve situacije iz leta 2018, ko se je Slovenija praktično utapljala v odpadkih. Zainteresirana in strokovna javnost bo zato razpravljala o vzpostavitvi učinkovitega sistema ravnanja s komunalnimi odpadki in njim podobnimi odpadki iz proizvodne in storitvene dejavnosti,” so povedali na ministrstvu. Namen posveta je skupaj poiskati rešitve za izboljšanje ravnanja z odpadki skozi celoten proces od zbiranja, prevzema, prevoza, predelave in obdelave ter nenazadnje tudi odpreti razpravo o najboljših možnostih njihovega odstranjevanja, torej odlaganja ali termične obdelave. Na posvetu bodo prikazali tudi primere dobrih praks v tujini.

Energetska izraba odpadkov

Drugi posvet bo že 14. 2. 2019 na Gospodarskem razstavišču v Ljubljani, ta bo namenjen strokovni razpravi glede prednosti in potencialnih nevarnosti energetske izrabe komunalnih odpadkov. Gre za kontroverzno temo, ki v strokovni in laični javnosti buri nemalo duhov. Namen posveta je predvsem odpreti razpravo o termični obdelavi odpadkov, pri čemer bodo na posvetu sodelovali tudi predstavniki nevladnih organizacij.

Onesnaževalec naj plača

Konec marca se bosta odvila še dva posveta. Prvi bo na temo v preteklosti onesnaženih območij. “Ne mine namreč leto, ko ne bi v Sloveniji odkrili kakšno novo onesnaženo območje,” pravijo na ministrstvu, ki v tem trenutku sanira več večjih degradiranih območij (območje Ekosistemov, Jernejev kanal, Bukovžlak, Rakovnik, Celjska kotlina), kar priča o dejstvu, da je razprava o problematiki degradiranih območij še kako pomembna.

Drugi posvet v marcu bo na temo uveljavitve načela »onesnaževalec plača«. “Namen posveta je razprava o širšem reševanju nastale okoljske škode v primerih, ko njen povzročitelj ni znan oz. kot pravna oseba ne obstaja več in tako v veljavnem pravnem redu nimamo primernih mehanizmov za naložitev obveznosti sanacije degradiranega območja povzročitelju. Minister Leben je odločen, da mora za okoljsko škodo odgovarjati tisti, ki jo je povzročil,” še sporočajo z MOP.

Aprila še o dimnikarskih storitvah

V aprilu sledi zadnji v sklopu vsebinskih posvetov, t.j. posvet o dimnikarskih storitvah, in sicer zlasti v luči prepoznavanja nujnosti evalvacije nove zakonodaje na tem področju ter pozivov stroke, da je mestoma zakon potreben vsebinskih dopolnitev in sprememb.

 

Vir: MOP 

(Visited 42 times, 1 visits today)