LOGO_LUPA_web

109 milijonov evrov evropskih sredstev za razširitev železniške proge med Divačo in Koprom

november 30, 2017

Evropska komisija je danes predlagala za 1 milijardo evrov naložb v 39 evropskih prometnih projektov, da bi posodobila evropsko železniško omrežje, nadgradila infrastrukturo za alternativna goriva ter utrla pot brezemisijskemu vodnemu prometu.

109 milijonov evrov iz svežnja napovedanih naložb bo namenjenih tudi za posodobitev železniške proge med Divačo in Koprom, izboljšanje njene zmogljivosti, varnosti in zanesljivosti ter skrajšanje časa potovanja. Trenutna enotirna proga med Divačo in Koprom je ozko grlo na ključnem železniškem omrežju TEN-T in otežuje tovorni promet s koprskim pristaniščem. Evropska komisija zato predlaga sofinanciranje tega projekta z gradnjo sedmih tunelov za drugi tir. Podpora Komisije bo skupaj spodbudila za 436,1 milijona evrov sofinanciranja iz javnih in zasebnih sredstev.

Evropska komisarka za promet Violeta Bulc je povedala: “Gre za projekt z jasno dodano vrednostjo na ravni EU, ne samo za državljane in podjetja v Sloveniji, ampak v celotni EU. Projekti, ki smo jih predlagali danes, bodo pospešili prehod na mobilnost z nizkimi emisijami ter prispevali k ustvarjanju delovnih mest in rasti v EU.”

Skupna podpora programa CEF slovenskemu prometnemu sektorju se bo s tem projektom povečala na 318,1 milijona evrov, pri čemer bodo skupni stroški projektov znašali 981,8 milijona evrov. Do zdaj je bilo iz programa CEF podpisanih 30 sporazumov o dodelitvi nepovratnih sredstev za projekte s slovenskimi upravičenci.

Čista mobilnost

Z današnjim predlogom Evropska komisija uresničuje napovedi iz svežnja za čisto mobilnost, ki ga je predstavila 8. novembra. Naložbe bodo prvič izvedene kot mešano financiranje (t. i. “blending”), saj povezujejo nepovratna sredstva iz instrumenta za povezovanje Evrope (CEF), ki je finančni mehanizem EU za podporo infrastrukturnim omrežjem, in druga evropska, nacionalna ali zasebna sredstva. Skupne naložbe bodo po pričakovanjih ustvarila za 4,5 milijarde evrov kumulativnega BDP-ja, kar ustreza približno 13 milijonom delovnih mest na leto. Poleg tega se bodo emisije CO2 med letoma 2015 in 2030 zmanjšale za 7 milijonov ton.

Vir: Evropska komisija

(Visited 22 times, 1 visits today)