5:13 pop Promo, REVIJA PAMETNO PODEŽELJE

Zavarovanje suše

Podnebne spremembe, o katerih beremo že vrsto let, so vse bolj opazne tudi v kmetijstvu. Čeprav so mile zime dobrodošle za nekatere kmetijske panoge, zlasti tiste v primorju, so nestanovitne in vse bolj nepredvidljive pomladi, poletja in jeseni vse prej kot dobrodošle.

Kmetijski pridelki so zaradi vremenskih neprilik pogosto manjši, poškodovani ali celo uničeni, kar slovenskim kmetovalcem otežuje finančni položaj.

V Zavarovalnici Triglav ponujajo več zavarovalnih produktov, s katerimi lahko ublažijo izpad dohodkov. Prilagojeni so različnim kmetijskim panogam, na primer pridelavi žit, industrijskih in krmnih rastlin, oljnic, vrtnin, vinogradništva, sadjarstva in hmeljarstva.

Novo zavarovanje glede na vlago

»Letos smo za vas pripravili novo indeksno zavarovanje za primer suše, ki temelji na merjenju vlage v tleh. Primerna vlažnost tal namreč predstavlja enega od osnovnih pogojev za rast rastlin in doseganje pričakovanega pridelka,« povedo.

Pred sušo lahko zavarujete poljščine s spravilom v jesenskem času, kot so koruza (za zrnje, silažo in seme), oljne buče, soja, sladkorna pesa, sončnice (za zrnje in krmo) in trajno, njivsko travinje. »Ker gre za indeksno zavarovanje, se pri določitvi kategorije suše upošteva pomanjkanje količine vlage v tleh v primerjavi z dolgoletnim povprečjem (indeks). To se izračunava na ravni občine. Vlaga v tleh se spremlja med 15. junijem in 14. avgustom. Meritve se opravljajo dnevno s pomočjo satelitov, ki jih upravlja NASA, podatke pa obdeluje Nizozemsko podjetje VanderSat. Zavarovanje za določitev kategorije suše upošteva vlago v tleh do globine 40 cm, torej v območju, kjer imajo njivske kulture in travinje največ koreninske mase,« še pojasnijo v Zavarovalnici Triglav.


Zavarovanje posevkov za nevarnost suše

Vlaga v tleh je eden od osnovnih pogojev za rast rastlin in s tem za doseganje pričakovanega pridelka. V primeru pomanjkanja vlage v tleh zaradi sušnih razmer lahko del pričakovanega pridelka nadomestite z dodatnim indeksnim zavarovanjem posevkov pred nevarnostjo suše.

Kaj se meri?Povprečna vlaga v tleh do globine 40 cm.
Kaj se izračunava?Pomanjkanje vlage v tleh glede na dolgoletno povprečje (indeks).
Za katere kulture?Koruza za zrnje, silažo in seme, oljne buče, soja, sladkorna pesa, sončnice za zrnje in krmo, travniki, pašniki, DTM.
Za 2 opazovalni obdobji:junij–14. julij (zgodnje poletje)
julij–14. avgust (visoko poletje)
Za kategorije suše:Zgodnje poletje:
• zmerna suša: pojavlja se v povprečju vsakih 6 let (povpr. primanjkljaj vlage 11–16 %)
• hujša suša: pojavlja se v povprečju vsakih 12 let (povpr. primanjkljaj vlage 16–22 %)
• huda suša: pojavlja se v povprečju vsakih 20 let (povpr. primanjkljaj vlage nad 22 %)

Visoko poletje:
• zmerna suša: pojavlja se v povprečju vsakih 6 let (povpr. primanjkljaj vlage 16–28 %)
• hujša suša: pojavlja se v povprečju vsakih 12 let (povpr. primanjkljaj vlage 28–42 %)
• huda suša: pojavlja se v povprečju vsakih 20 let (povpr. primanjkljaj vlage nad 42 %)
Način meritev:satelitske meritve se opravljajo dnevno
Opazovano območje:občina

Za več informacij o zavarovanju posevkov za nevarnost suše pokličite na brezplačno telefonsko številko 080 555 555, pišite na info@triglav.si ali se obrnite na vašega izbranega zavarovalnega zastopnika.

(Visited 50 times, 1 visits today)
Close