2:31 pop Promo, REVIJA PAMETNO PODEŽELJE

Povečanje učinkovitosti in konkurenčnosti ekološkega žlahtnjenja

Ekološki sektor se je v preteklih letih v EU razvijal hitro, ne samo glede na površine, ki se uporabljajo za ekološko kmetijstvo, ampak tudi glede na število gospodarstev in skupno število subjektov, registriranih v Uniji, ki se ukvarjajo z ekološko pridelavo, predelavo in trženjem.

ECOBREED: Organic breeding – Increasing the competitiveness of the organic breeding and farming sectors

Evropski H2020 projekt ECOBREED koordinira Kmetijski inštitut Slovenije, vanj pa je vključenih 25 partnerjev iz 15 držav (AT, CN, CZ, DE, ES, GR, HU, IT, PL, RO, RS, SI, SK, USA, UK) in treh kontinentov. ECOBREED bo uporabil integriran in multidisciplinaren pristop za povečanje konkurenčnosti ekološkega žlahtnjenja in kmetijskega sektorja.

Cilji projekta so:

  • povečati razpoložljivost semen in sort za ekološko kmetovanje;
  • identificirati lastnosti vrst, primernih za ekološko pridelavo, vključno z visoko učinkovitostjo uporabe hranil in izboljšano odpornostjo na plevele;
  • povečati aktivnosti za ekološko pridelavo poljščin z nižjimi vnosi.

Strateško pomemben projekt

Projekt ECOBREED je s strani Evropske komisije (DG AGRI in DG SANTE) identificiran kot strateško pomemben projekt za doseganje ciljev, navedenih v Uredbi (EU) 2018/848 Evropskega parlamenta in Sveta o ekološki pridelavi in označevanju ekoloških proizvodov. Z novo uredbo si Evropska komisija med drugim prizadeva za boljši dostop do ekološkega semena na trgu in večjo heterogenost ponudbe. Trenutno je ponudba ekoloških semen v EU z visoko stopnjo genetske in fenotipske raznolikosti omejena. Ta raznolikost je pri ekološkem kmetovanju pomemben dejavnik uspešnega razvoja, kar je v nasprotju s semenskimi praksami v konvencionalnem, kjer je zahtevana visoka stopnja homogenosti semena.

Za boljšo razpoložljivost sort in semena

Glavni poudarek ECOBREED-a je izboljšati razpoložljivost sort in semena, primernih za ekološko pridelavo in pridelavo z nizkimi vnosi. Dejavnosti so osredotočene na štiri rastlinske vrste; pšenico (Triticum aestivum L. in Triticum aestivum L., T. durum L.), krompir (Solanum tuberosum L.), sojo (Glycine max (L), Merr) in ajdo (Fagopyrum esculentum Moench.). Vrste poljščin ECOBREED so bile izbrane glede na njihov potencialni prispevek k povečanju konkurenčnosti ekološkega sektorja.

Projekt bo razvil (a) metode, strategije in infrastrukturo, uporabno za ekološko žlahtnjenje, (b) nove sorte z izboljšano odpornostjo na stres, učinkovito rabo virov in kakovostjo ter (c) izboljšane metode za pridelavo visokokakovostnega ekološkega semena.

Pomemben sklop projekta je t. i. participativno žlahtnjenje rastlin (angleško PPB), ki omogoča znanstvenikom in kmetom, da izboljšajo konvencionalno žlahtnjenje na način, da se tudi kmetom ponudi možnost izbire, razvoja in ustvarjanja sort, ki najbolje ustrezajo njihovim potrebam, agronomskim zahtevam in pedoklimatskim razmeram. PPB je ustrezna alternativa ekološki pridelavi, saj uporablja strokovno znanje kmetov v celotnem procesu žlahtnjenja, omogoča izbiro v kontrastnih rastnih razmerah in pomaga razvoju lokalnih ter regionalno prilagojenih sort.

Za več informacij obiščite www.ecobreed.eu ali nam sledite na Twitterju in Facebooku.

(Visited 32 times, 1 visits today)
Close