12:00 pop Promo, REVIJA PAMETNO PODEŽELJE

Podeželje prihodnosti – pametne vasi

Koncept pametnih vasi predstavlja nov koncept na področju oblikovanja politik EU, ki je nastal v želji krepitve podeželja z uporabo digitalnih tehnologij in inovacij.

Podeželske skupnosti z uporabo novih tehnologij in digitalizacije ohranjajo in razvijajo podeželje z ohranjanjem in vzpostavitvijo novih delovnih mest, s samooskrbo v prehrani in energiji, z ekološko ozaveščenostjo, s kakovostnimi javnimi, zdravstvenimi, socialnimi, izobraževalnimi in kulturno-družabnimi storitvami. Prizadevajo si tudi za svetlejšo perspektivo mladih in njihovo vračanje na podeželje.

Pametne vasi tvorijo ljudje, ki prevzamejo pobudo in aktivirajo lokalne potenciale za reševanje izzivov na podeželju. Pametna naselja se povezujejo z drugimi skupnostmi in akterji na podeželskih in mestnih območjih. Digitalne tehnologije so pomembno, a ne edino orodje za ohranjanje in razvoj podeželja v prihodnje.

Pametne rešitve v praksi

V okviru pobude LEADER, ki se izvaja kot ukrep ‘Programa razvoja podeželja 2014–2020’, sta nastala med drugim tudi dva izvrstna projekta sodelovanja lokalnih akcijskih skupin (LAS), ki sta dober primer pametnih rešitev na podeželju.

Projekt ‘Digitalne rešitve ZA izzive podeželja’ je nastal v sodelovanju štirih slovenskih LAS: LAS s CILjem, LAS Goričko 2020, LAS Pri dobrih ljudeh 2020 in LAS Mežiške doline. V projektu se posvečajo izzivom podeželskih območij, predvsem izobraževalnim potrebam ciljnih skupin na podeželju, in ozaveščanju o ohranjanju in varovanju narave, vključno z načelom trajnostnega razvoja. Izobraževanja pripomorejo k povečevanju možnosti za zaposlovanje, k olajšanju vodenja kmetijskega gospodarstva in s tem povezane birokracije, vključuje se tudi izobraževanja o ekološkem in preciznem kmetovanju.

Projekt ‘Pametne vasi za jutri’ je nastal v sodelovanju petih slovenskih LAS: LAS Goričko 2020, LAS Pri dobrih ljudeh 2020, LAS Posavje, LAS Prlekija ter LAS Obsotelje in Kozjansko. V projektu nastajajo novi koncepti pametnih rešitev na podeželju – inovativni pristopi, ki se nanašajo na razvoj pametnih vasi kot gospodinjskih skupnosti na vasi, vzpostavitev prevozov za starejše, digitalnega opismenjevanja, vzpostavitev ustrezne digitalne tehnologije, ureditev prostorov za druženje na vasi in oblikovanje prostočasnih dejavnosti. Oblikovani bodo različni pilotni modeli: model trajnostne mobilnosti na podeželju, model srebrne vasi in gospodinjskih skupnosti, model digitalne tehnologije na podeželju, model povezovanja podeželskih ponudnikov in model druženja na vasi, ki bodo vrednoteni in združeni v skupni model Pametnih vasi na podeželju.

Kakšne so možnosti za finančno podporo pametnih vas?

Projekti, ki vključujejo pametne rešitve na podeželju, se lahko izvajajo v okviru pobude LEADER (lokalni razvoj, ki ga vodi skupnost) in v okviru ukrepa Sodelovanje ‘Programa razvoja podeželja 2014–2020’. Ključno vlogo pri prepoznavanju koncepta pametnih vasi ima Mreže za podeželje s partnerji; za ta namen so vzpostavili spletno platformo Podeželje prihodnosti, pametne vasi www.program-podezelja.si/sl/podezelje-prihodnosti-pametne-vasi. Če imate projektne ideje, se obrnite na svoj LAS ali na regijsko izpostavo Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije.

(Visited 20 times, 1 visits today)
Close