2:08 pop Promo, REVIJA PAMETNO PODEŽELJE

Optimiranje gnojenja z dušikom za povečanje učinkovitosti izrabe hranil in zmanjšanje obremenitev okolja

Zadovoljevanje rastočih potreb po hrani zaradi naraščanja populacije je in bo tudi v prihodnje velik izziv. Eden najpomembnejših ukrepov za zagotavljanje visokih pridelkov je gnojenje. Rastline za rast in razvoj potrebujejo razmeroma veliko dušika, fosfor in kalij (primarna hranila) ter kalcij, magnezij in žveplo (sekundarna hranila).

Najpomembnejše rastlinsko hranilo je dušik, lahko bi rekli, da je »motor« rasti. Rastline ga za rast pridobivajo iz tal v nitratni in amonijski obliki. Trendi pridelave hrane gredo v smeri višje produktivnosti, ob sočasno trajnejši pridelavi s čim manjšim obremenjevanjem okolja. Da bi potrošnikom zagotovili visokokakovostno in okolju prijazno hrano, so potrebna visokokvalitetna in učinkovita gnojila. Teh izzivov se zavedamo tudi v podjetju Metrob, zato smo paleto Compo Expert gnojil dopolnili z gnojili, NovaTec® Nitroriz in Nexur®.

NovaTec Nitroriz je mineralno gnojilo s stabilizirano amonijsko obliko dušika in visokim deležem žvepla. Pozitiven doprinos je v zvišanju količine pridelka, izboljšanju pekovskih in krmnih parametrov žit, večjem izkoristku dušika (manj spiranja in optimalen izkoristek v presnovnih procesih), enakomerni razporeditvi dušika in žvepla ter hitrejši izvedbi gnojenja z nižjimi stroški.

Nexur® je stabilizirano sečninsko gnojilo, odlikujejo ga minimalne izgube z izhlapevanjem. Gnojilo omogoča učinkovito gnojenje s površinskim raztrosom, brez potrebe po zadelavi v tla – tudi na karbonatnih ali alkalnih tleh in celo v obdobju pomanjkanja padavin in sočasnih visokih temperaturah. Pomembna prednost gnojila Nexur je tudi visoka obstojnost, ki omogoča daljši čas skladiščenja. Prav tako pa pomembno zmanjšuje negativen vpliv na okolje, saj preprečuje sproščanje amonijaka v atmosfero.

Izkušnje slovenskih pridelovalcev

V sodelovanju z IHPS (Inštitut za hmeljarstvo in pivovarstvo Slovenije) v poskusu primerjali učinek dušika v različnih oblikah na rast in pridelek. Poskus je temeljil na primerjavi klasičnih dušikovih gnojil s stabiliziranimi gnojili Nexur in NovaTec Nitroriz. Vremenske razmere z obilnimi padavinami in hladnejšim vremenom v letošnji pozni pomladi so pokazale, da so v teh razmerah veliko učinkovitejša stabilizirana gnojila.

Nexur in NovaTec Nitroriz omogočata:

  • zmanjšanje števila gnojilnih obrokov brez izgub pridelka,
  • pri enakem številu dognojevanj lahko zmanjšamo odmerek dušika do 30 % brez izgube pridelka,
  • pri enakem številu dognojevanj in enakem odmerku dušika zvišujeta pridelek za več kot 15 %,
  • povečujeta vsebnosti beljakovin v pridelku za več kot 10 %.

NovaTec Nitroriz priporočamo za dognojevanje travinja, vrtnin, krompirja in žit v začetku razraščanja. Nexur pa priporočamo za dognojevanje koruze in žit v začetku kolenčenja.

(Visited 45 times, 1 visits today)
Close