GOZD IN LES

MAJ 2020

Bo pandemiji uspelo, kar razvojni strategiji ni?

Obetaven projekt za koristno izrabo invazivnih tujerodnih rastlin

Razvili bodo nov način zaščite lesa pred sivenjem

Podjetja intenzivno iščejo izhod iz krize zaradi novega koronavirusa

Z drobilniki Robust do donosnega gospodarjenja

Gozdarji v vrtincu naravnih ujm

Nas bodo teple tudi emisije iz gozdov?

Novi pristopi v varstvu gozdov pred podlubniki v Sloveniji

Okrepilo se bo delovanje v regionalnih okvirih

Podnebne spremembe na naše gozdove vplivajo že vsaj 30 let

Rast dreves in gozdov v spremenjenih podnebnih razmerah

Varujemo gozdove – zdravi gozdovi za zdravo prihodnost

Razvoj mehanizacije predvsem v smeri večje učinkovitosti

Nenehno preseganje meja mogočega

Lesarji zadnja leta poslujejo dobro, letošnji izvoz pa bo okrnjen

Tudi v času pandemije povečujejo izvoz

TOP 20

Lesa imamo na pretek, a ga v gradbeništvu ne izkoriščamo dovolj

Z inovativnostjo premikajo meje trajnostne lesene gradnje

V večjih energetskih sistemih še vedno porabimo malo lesa

Les je mogoče koristno izrabiti v številnih panogah

Z brezpapirnim poslovanjem so optimizirali delovne postopke

Les se zaščiti predvsem s postopki njegove obdelave

Skandinavska kakovost in inovativnost za zaščito lesa

Oljni premazi za zaščito izpostavljenih lesenih površin

SilWoodCoat: PREMAZI ZA LES SO LAHKO TUDI ANORGANSKI

Dobrih časov ne bo nazaj kmalu

S pomočjo projekta BIO4ECO približali biomaso uporabnikom gozdov

Izobraževanje v panogi sledi trendom, na trgu še vedno pomanjkanje kadrov

Konstrukcijski les iz macesna moramo kupiti v tujini

Oljni premazi za zaščito izpostavljenih lesenih površin

V Teknosu izdelujejo tudi olja za zaščito lesa, ki je močno izpostavljen vremenskim vplivom: za…

SilWoodCoat: PREMAZI ZA LES SO LAHKO TUDI ANORGANSKI

Konvencionalni premazi za les z organskimi vezivi imajo omejene potenciale, še posebej na lesenih elementih…

Dobrih časov ne bo nazaj kmalu

Gibanje izvoza in uvoza v gozdarstvu in lesnopredelovalni industriji je bilo v zadnjih letih sorazmerno…

S pomočjo projekta BIO4ECO približali biomaso uporabnikom gozdov

Zavod za gozdove od leta 2016 sodeluje na mednarodnem projektu BIO4ECO (Interreg Europe), katerega cilj…

Izobraževanje v panogi sledi trendom, na trgu še vedno pomanjkanje kadrov

Gozdarskih in lesarskih strokovnjakov različnih ravni na trgu primanjkuje, v izobraževalnih ustanovah pa se trudijo,…

Konstrukcijski les iz macesna moramo kupiti v tujini

Ker nimamo dovoljenja Evropskega komiteja za standardizacijo CEN, da bi domač konstrukcijski les macesna označevali…