GOZD IN LES

MAJ 2020

Bo pandemiji uspelo, kar razvojni strategiji ni?

Obetaven projekt za koristno izrabo invazivnih tujerodnih rastlin

Razvili bodo nov način zaščite lesa pred sivenjem

Podjetja intenzivno iščejo izhod iz krize zaradi novega koronavirusa

Z drobilniki Robust do donosnega gospodarjenja

Gozdarji v vrtincu naravnih ujm

Nas bodo teple tudi emisije iz gozdov?

Novi pristopi v varstvu gozdov pred podlubniki v Sloveniji

Okrepilo se bo delovanje v regionalnih okvirih

Podnebne spremembe na naše gozdove vplivajo že vsaj 30 let

Rast dreves in gozdov v spremenjenih podnebnih razmerah

Varujemo gozdove – zdravi gozdovi za zdravo prihodnost

Razvoj mehanizacije predvsem v smeri večje učinkovitosti

Nenehno preseganje meja mogočega

Lesarji zadnja leta poslujejo dobro, letošnji izvoz pa bo okrnjen

Tudi v času pandemije povečujejo izvoz

TOP 20

Lesa imamo na pretek, a ga v gradbeništvu ne izkoriščamo dovolj

Z inovativnostjo premikajo meje trajnostne lesene gradnje

V večjih energetskih sistemih še vedno porabimo malo lesa

Les je mogoče koristno izrabiti v številnih panogah

Z brezpapirnim poslovanjem so optimizirali delovne postopke

Les se zaščiti predvsem s postopki njegove obdelave

Skandinavska kakovost in inovativnost za zaščito lesa

Oljni premazi za zaščito izpostavljenih lesenih površin

SilWoodCoat: PREMAZI ZA LES SO LAHKO TUDI ANORGANSKI

Dobrih časov ne bo nazaj kmalu

S pomočjo projekta BIO4ECO približali biomaso uporabnikom gozdov

Izobraževanje v panogi sledi trendom, na trgu še vedno pomanjkanje kadrov

Konstrukcijski les iz macesna moramo kupiti v tujini

Razvoj mehanizacije predvsem v smeri večje učinkovitosti

Poleg dviga produktivnosti se pri razvoju gozdarske in lesarske mehanizacije veliko pozornosti posveča tudi skrbi…

Nenehno preseganje meja mogočega

V podjetju LinFis se zavedamo, da uspeh nikoli ni le rezultat vloženega truda in želja…

Lesarji zadnja leta poslujejo dobro, letošnji izvoz pa bo okrnjen

Slovenska lesnopredelovalna dejavnost uspešno jezdi na valu povečanja rabe lesa v številnih dejavnostih, zaradi pandemije…

Tudi v času pandemije povečujejo izvoz

Družba Lajka d. o. o., katere glavna dejavnost je trgovanje z lesom, izvaža pa predvsem…

TOP 20

20 največjih gozdarskih družb v letu 2018 Družba Celotni prihodki (v evrih) Čisti poslovni izid…

Lesa imamo na pretek, a ga v gradbeništvu ne izkoriščamo dovolj

Čeprav se les uporablja tudi pri klasični gradnji, pa v Sloveniji na področju celovite lesene…

Z inovativnostjo premikajo meje trajnostne lesene gradnje

Družba CBD s svojimi inovativnimi rešitvami, ki krepijo konstrukcijo lesenih zgradb ob manjši uporabi materiala,…

V večjih energetskih sistemih še vedno porabimo malo lesa

Po podatkih Statističnega urada Republike Slovenije se v večjih energetskih sistemih porabi zgolj 24 odstotkov…

Les je mogoče koristno izrabiti v številnih panogah

Spekter industrijskih panog, kamor se širi uporaba lesa v različnih oblikah, se nezadržno širi, prednjači…

Z brezpapirnim poslovanjem so optimizirali delovne postopke

Podjetje LIP Bled, d. o. o., je že pred desetletjem prešlo na digitalno poslovanje z…

Les se zaščiti predvsem s postopki njegove obdelave

Zaščita vključuje načrtovanje, konstrukcijsko zaščito, izbiro ustrezne lesne vrste. Biocidna zaščita pride na vrsto šele,…

Skandinavska kakovost in inovativnost za zaščito lesa

Finski Teknos, ki je v Sloveniji prisoten dvanajsto leto, ponuja celoten spekter premazov za površinsko…