0 +
Z nami prek 500 podjetij
0 +
poglobljenih člankov v eni reviji
0
izdaj letno
0 +
sledilcev
Poglobljena vsebina v reviji!
  • Specialnih 12: letna naročnina
  • zakupite tematsko izdajo po vaši želji.
Po oddaji izpolnjenega obrazca boste prejeli račun, katerega vam bomo poslali na vaš e-naslov, v najkrajšem možnem času. Po plačilu prejmete aktualno številko revije Eko dežela. Za dodatne informacije nas kontaktirajte na narocnine@ekodezela.si.
UVODNIK

Bo pandemiji uspelo, kar razvojni strategiji ni?

Tudi letos lahko ob preučitvi tehnološko-poslovnega stanja slovenskega gozdarstva in lesnopredelovalne industrije ugotovimo, da je v obeh dejavnostih še veliko prostora za izboljšave. Predvsem bi se morale medsebojno bolj tesno povezati v učinkovito gozdno-lesno verigo, v okviru katere se bo naše gozdno-lesno bogastvo odrazilo v proizvodnji in prodaji izdelkov z višjo dodano vrednostjo.

Beri dalje »
podpis-samo.png
MENI ČLANKOV

Tudi v času pandemije povečujejo izvoz

Družba Lajka d. o. o., katere glavna dejavnost je trgovanje z lesom, izvaža pa predvsem na azijske trge, v sedanjih negotovih časih krepi svoje poslovanje. Lajka, d. o. o., iz Pameč pri Slovenj Gradcu, je bila ustanovljena leta 2010. Ukvarja se s številnimi dejavnostmi. Ključna je trgovina z lesom, ki

Berite dalje »

Lesarji zadnja leta poslujejo dobro, letošnji izvoz pa bo okrnjen

Slovenska lesnopredelovalna dejavnost uspešno jezdi na valu povečanja rabe lesa v številnih dejavnostih, zaradi pandemije koronavirusa SARS-CoV-2 pa je trenutno tudi ta v negotovosti.   Izrazita izvozna usmerjenost lesne panoge se v zadnjem desetletju vztrajno krepi. Lani je skupen izvoz panoge znašal skoraj 1,3 milijarde evrov, letos pa podjetjem sive

Berite dalje »

Nenehno preseganje meja mogočega

V podjetju LinFis se zavedamo, da uspeh nikoli ni le rezultat vloženega truda in želja po uspehu, ampak je tudi rezultat nenehnega preseganja meja nemogočega. Tudi v času recesij, kriz in ostalih neugodnih razmerah, je človeška narava, ki teži po stalnem napredku, tisto gibalo, ki se nikoli ne ustavi pred

Berite dalje »

Razvoj mehanizacije predvsem v smeri večje učinkovitosti

Poleg dviga produktivnosti se pri razvoju gozdarske in lesarske mehanizacije veliko pozornosti posveča tudi skrbi za varnost in zdravje delavcev. Gozdarska tehnika in gozdarski stroji se razvijajo predvsem v smislu vse večje učinkovitosti, tehnologija je tudi v službi varnosti in udobja. Trend digitalizacije prodira večinoma v nadzorovanje gozdov in obdelavo

Berite dalje »

Varujemo gozdove – zdravi gozdovi za zdravo prihodnost

Mednarodno leto zdravja rastlin 2020   Kaj slabi naše gozdove? V Sloveniji v zadnjih letih občutimo in opazujemo škode, ki jih lahko naredijo podlubniki. Osmerozobi smrekov lubadar (Ips typographus) je samo v zadnjih šestih letih povzročil propad 8,5 mio. m3 smrekovih dreves (vir: ZGS, 2020). Do namnožitev podlubnikov je prišlo

Berite dalje »

Rast dreves in gozdov v spremenjenih podnebnih razmerah

V gozdnih ekosistemih se podnebne spremembe kažejo kot povečana mortaliteta dreves zaradi suše, v spreminjanju drevesne sestave proti bolj toploljubnim drevesnim vrstam in v počasnem izginjanju drevesnih vrst.   Podnebje na Zemlji se nenehno spreminja in drevesa so na spreminjanje podnebja relativno dobro prilagojena, a le, dokler spremembe ostajajo v

Berite dalje »

Podnebne spremembe na naše gozdove vplivajo že vsaj 30 let

V Sloveniji so podnebne spremembe opazne in znatne že vsaj od leta 1980, z ukrepi za višanje odpornosti slovenskih gozdov nanje pa zamujamo že vsaj desetletje.   Daljša toplejša obdobja povzročajo sušo, požare, prenamnožitev insektov, daljša vlažna obdobja povečujejo število vetrolomov in patogenih organizmov. V Sloveniji dajemo prednost naravni obnovi

Berite dalje »

Okrepilo se bo delovanje v regionalnih okvirih

»Celotna gozdno-lesna veriga se bo v prihodnosti morala zaradi zmanjševanja tveganja še bolj usmeriti v zmogljivosti slovenskih gozdov,« napovedujejo v družbi Slovenski državni gozdovi (SiDG).   Imamo približno 1, 2 milijona ha gozdov, kar prestavlja 58,2 % državne površine. Vsekakor pa so ti podatki posledično spodbudni tudi za gozdarstvo. V zasebni

Berite dalje »

Novi pristopi v varstvu gozdov pred podlubniki v Sloveniji

Smreka je ena najbolj cenjenih drevesnih vrst v Evropi, zato so jo v preteklosti množično sadili. V gozdovih predstavlja visok delež lesne zaloge in se pojavlja tudi na rastiščih, ki zanjo niso najbolj primerna. Lesna zaloga smreke v slovenskih gozdovih predstavlja 30 % celotne lesne zaloge – smreka na naravnih rastiščih

Berite dalje »

Nas bodo teple tudi emisije iz gozdov?

Če Slovenija ne bo prepričala Evropske komisije, da sprejme revidirano referenčno vrednost za gospodarjenje z gozdovi po merilih iz Uredbe LULUCF, bomo lahko kaznovani za presežek emisij, ki bodo obračunane za gozdna zemljišča, s katerimi se gospodari. Evropski parlament in Svet sta leta 2018 izdala uredbo o vključitvi emisij toplogrednih

Berite dalje »

Gozdarji v vrtincu naravnih ujm

Od leta 2014 se v slovenskih gozdovih skoraj vsako leto zgodijo vremenske ujme oziroma drugi ekstremni vremenski dogodki, ki povzročijo veliko škode, zato je trenutno najpomembnejša sanacija njihovih posledic.   Žledolom, ki se je zgodil leta 2014, je prizadel več kot polovico slovenskih gozdov, sledila pa mu je doslej največja

Berite dalje »

Podjetja intenzivno iščejo izhod iz krize zaradi novega koronavirusa

Glavne težave podjetij se kažejo v likvidnostnih težavah in motnjah proizvodnje zaradi težav tako na strani ponudbe kot povpraševanja. »V tem trenutku smo posvečeni le iskanju različnih izhodov iz krize,« je na vprašanje, kako čutijo posledice novega koronavirusa SARS-CoV-2, odgovoril Dušan Marinič, direktor podjetja LIP Bled. Podobno je tudi v

Berite dalje »

Prispevki iz ostalih revij

(Visited 231 times, 19 visits today)
Close