Avtor SLOVENSKE ŽELEZNICE | PROMO 11:43 dop Promo, TURIZEM

Z vlaki neomejeno po Sloveniji s še ugodnejšimi vozovnicami SŽ

Za potovanja s potniškimi vlaki Slovenskih železnic so od druge polovice avgusta nekatere vozovnice še cenejše. Občutno so cene nižje predvsem za tiste, ki se vozijo le z vlaki na daljših razdaljah in kupujejo mesečne, polletne ali letne vozovnice.

Poenotenje izhodišč tarife SŽ (prevoz z vlaki) s tarifo IJPP (prevoz z vlaki in avtobusi) je bilo sprejeto z izhodiščem, da se doseže poenoteno izhodišče in nižje cene vozovnic SŽ za potovanja z vlaki napram vozovnicam IJPP, ki omogočajo potovanja tako z vlaki, kot tudi z avtobusi.  Zaradi prehoda na poenoteno osnovo za izračun cen, poenotenja tarifne lestvice vozovnic SŽ s tarifno lestvico vozovnic IJPP, so za nekatere relacije cene vozovnic SŽ nižje kot je bila pri prejšnji tarifni lestvici SŽ, za nekatere pa ostaja cena enaka ali nekoliko višja.

Največje znižanje cen vozovnic SŽ napram prejšnjemu načinu obračunavanja je pri pavšalnih abonentskih vozovnicah SŽ. Mesečna imenska pavšalna vozovnica SŽ je prej znašala 223,60 EUR, z novo tarifo pa 65 EUR. Za letno pavšalno vozovnico SŽ, s katero se lahko vso leto vozite z vlaki neomejeno po Sloveniji, pa po novem odštejete samo 520 evrov. Vse abonentske pavšalne vozovnice SŽ potnikom omogočajo prevoz v 2. razredu vseh vlakov na železniškem omrežju Slovenskih železnic (brez doplačil). Ceno abonentske vozovnice SŽ za vašo relacijo lahko preverite na spletni strani Slovenskih železnic.

S pavšalno vozovnico Slovenskih železnic se lahko vozite z vlaki neomejeno po vsej Sloveniji za samo 65 evrov na mesec ali za samo 520 evrov na leto.

S številnimi novimi vlaki se je kvaliteta prevozov bistveno izboljšala

Z 52-timi novimi vlaki, z ugodnimi ponudbami ter z vedno večjim ozaveščanjem in zavedanjem, da je vlak ena najbolj prijaznih in tudi najbolj varnih oblik prevoza, je res vlak vedno bolj priljubljena izbira, na kar kaže tudi rast števila potnikov. Junija letos so Slovenske železnice podpisale pogodbo za nakup še 20 novih potniških garnitur, kar bo bistveno prispevalo k modernizaciji javnega prometa.

Z nabavo novih potniških garnitur Slovenske železnice prispevajo k še večji okoljski in energetski varčnosti prometnega sektorja. Nove potniške garniture Stadler so energetsko varčnejše, elektromotorne garniture imajo možnost rekuperativnega zaviranja (zavorni sistem, ki s pomočjo elektrodinamičnega zaviranja izkorišča energijo in jo prenašajo nazaj v električno omrežje), so okolju prijaznejše (zmanjševanje ogljičnega izpusta in nižji eksterni stroški) ter opremljene z tehnologijami za zniževanje emisij hrupa. Dizelmotorne garniture imajo vgrajene nove, sodobne in racionalnejše dizel motorje, ki izpolnjujejo EU standarde omejitve vrednosti emisij trdih delcev (PM), ogljikovodikov (HC) ter dušikovih oksidov (Nox). V letu 2022 so v primerjavi z letom prej uspeli ogljični odtis še znižati, in sicer za približno četrtino, s 33 na samo 25 g CO2e na potniški kilometer.

Mikromobilnost je pomembna za uporabo javnega prometa

Dostop do javnega prevoza želijo na železnicah čim bolj optimizirati željam in potrebam potnikov. Dodatno prispevek k zelenemu prehodu dajejo s spodbujanjem in sodelovanjem na področju mikromobilnosti, kjer se povezujejo s partnerji za zagotavljanje oskrbovalne postaje za električno energijo, izposoje koles in e-koles, e-skirojev in souporabo avtomobilov. Storitve prevoza potnikov po železnici skupaj z različnimi partnerji in pod okriljem Slovenskih železnic nadgrajujejo v celovito prevozno storitev OD DOMA DO CILJA – po konceptu »MaaS – Mobility as a Service«, kot so sistemi »P+R s SŽ – Parkiraj in se pelji s SŽ«, in »E-naprej: e-avto, e-skuter, e-kolo«, skladno s koncepti mobilnosti »Carsharing« in »Bikesharing«. Na večjih železniških postajah je potnikom že na voljo možnost izposoje koles, uporabe kolesarnice in parkirišč za kolesa.

Za potnike cenejši najem e-avtomobila SŽ GREMO ZELENO

Na železniški postaji Ljubljana Slovenske železnice skupaj s partnerjem T2 Rotalab od januarja letos ponujajo skupno uporabo vlakov in električnih avtomobilov. Ljubljana je kot največja žel. postaja izbrana za pilotni projekt, kjer lahko potniki po prihodu z vlakom svojo pot nadaljujejo z električnimi avtomobili. Pilotni projekt skupne uporabe vlakov in električnih avtomobilov je v Sloveniji na voljo pod imenom SŽ GREMO ZELENO. Gre za pilotni projekt, ki bo podlaga za razvoj in razširitev ponudbe Slovenskih železnic. Potnik, ki potuje z vlakom, prejme na osnovi vozovnice 5 evrov dobroimetja za prvo izposojo električnega avtomobila, v nadaljevanju pa je zanj uporaba cenejša za 33%.

(Visited 26 times, 3 visits today)
Close