Trbovlje, dom rudarjev

april 20, 2016

Tudi mesto Trbovlje je s 17.000 prebivalci pred leti dihalo z rudarstvom in industrijo. Turistične znamenitosti mesta zato danes temeljijo na preteklih pomembnih zgodovinskih dogodkih. Trbovlje je z odkritjem rjavega premoga vzpon doživelo v 19. stoletju. Tu so bile zgrajene številne kolonije, v katerih so delavci živeli s svojimi družinami. In čeprav mesto ohranja industrijski videz, se vedno bolj usmerja k promociji naravnih znamenitosti. Če so rudarske kolonije tisto, kar nas kot popotnika zanima, potem je Etnološka pot nujna postojanka v tem mestu. Tam bomo namreč videli dve rudarski koloniji ‘Njiva‘, kjer bomo lahko opazovali prava rudarska stanovanja, pri tem pa nas bodo seznanili tudi z življenjem rudarjev v 20. in 60. letih 20. stoletja.

Zasavski turistično-informacijski center med drugim svetuje tudi obisk Naravoslovno-zgodovinske učne poti Prusnik. Pot se nahaja ob vznožju krajinskega parka Kum. Dolga je približno en kilometer in opremljena z devetimi informacijskimi točkami. Pot se začne pri nekdanjem gradiču Prusnik in prikazuje nekdanje ”brodarjenje” po Savi, nato pa sledijo predstavitve zaščitenih rastlin in živali, od majhnih hroščev do velikih ujed. Sedma in osma točka se približata Savi, saj opozorita na savske brzice in nevarnosti hitrega razširjanja invazivnih tujerodnih vrst. Pot se konča v sadovnjaku s starimi sortami, ki so preživele dolgo obdobje brez vsakakršnih posegov.

Vreden ogleda je tudi Krajinski park Mrzlica. Tu najdemo značilne alpske rastline in rastline, ki so tipične za dinarski svet. Posebnost Zasavja je opojna zlatica. Pester rastlinski svet nudi tudi ugoden življenjski prostor za živali. Neredko lahko na sprehodu po pokrajinskem parku srečamo srno, jelena, muflona, gamsa, poljskega zajca ali celo divjo svinjo. Te kraje pa lahko prečka tudi rjavi medved.

 

(Visited 98 times, 1 visits today)