LOGO_LUPA_web

Projekt Life Stržen: Cerkniškemu jezeru želijo povrniti podobo iz Valvasorjevega časa

marec 28, 2019
Foto: Jošt Gantar, www.slovenia.info

S pomočjo projekta Life bodo v Ključih uredili odsek vodotoka Stržen, ki so ga v preteklosti izravnali v kanal. Obnova bo Cerkniškemu jezeru in prebivalcem ob njem prinesla številne koristi.

Notranjski regijski park je septembra 2017 skupaj z Društvom za opazovanje in proučevanje ptic Slovenije, Zavodom za ribištvo, Zavodom za varstvo narave in podjetjem Hidrotehnik začel z izvajanjem projekta Life Stržen. Gre za petletni projekt, s katerim je Notranjski park uspešno kandidiral na razpisu za evropska sredstva v sklopu programa Life.

Trije ključni cilji projekta

1.      S projektom želijo obnoviti naravno stanje vodotoka Stržen, predvsem ponovno vzpostaviti okljuke. Struga Stržena se bo podaljšala za 1,5 km, voda se bo na tem območju zadrževala dalj časa. V sušnih delih leta se bo povečala možnost preživetja organizmov, vezanih na vodo, kot so raki, ribe, dvoživke, ptice ter vodne in obrežne rastline. Obnova bo prispevala k bolj učinkovitemu naravnemu čiščenju vode, s tem Cerkniškemu jezeru vračajo značilno podobo iz časov pred človekovimi posegi vanj.

Fotografija iz zraka, kjer se vidi v preteklosti izravnani vodotok Stržen in stara, zavita struga, ki jo bodo spet obnovili (foto: Mlinar & Slovenc)
Fotografija iz zraka, kjer se vidi v preteklosti izravnani vodotok Stržen in stara, zavita struga, ki jo bodo spet obnovili (foto: Mlinar & Slovenc)

 

Stržen od blizu (foto: Eva Kobe)
Stržen od blizu (foto: Eva Kobe)

 

2.      Zmanjšati pritisk obiskovalcev na najbolj občutljiva območja Cerkniškega jezera z gradnjo infrastrukture, kot so pomoli, opazovalnice za ptice, učne poti, informacijske točke …

 

Grafični prikaz pomola ob požiralniku Rešeto (dokončan bo do konca leta 2020)
Grafični prikaz pomola ob požiralniku Rešeto (dokončan bo do konca leta 2020)
Grafični prikaz lesene opazovalnice ptic
Grafični prikaz lesene opazovalnice ptic

 

3.      Izboljšanje življenjskega prostora ogrožene in redke ptice – bobnarice.

Bobnarica (avtor: Anton Gerbec)
Bobnarica (avtor: Anton Gerbec)

Bobnarica je vodna ptica selivka, ki spada v družino čapelj, v Sloveniji gnezdi le na območju Cerkniškega jezera. Nizkofrekvenčni klic samca bobnarice se sliši do 5 km daleč, najbolj jo ogroža izginjanje življenjskega prostora zaradi izsuševanja in motnje v času gnezdenja.

 

Vir: Life Stržen

(Visited 72 times, 1 visits today)