LOGO_LUPA_web

Pivška presihajoča jezera: razstava narave

maj 16, 2016

Na Pivškem je mogoče najti kar 17
presihajočih jezer, ki so s svojo številčnostjo edinstvena v
svetu. »Krajinski park Pivška presihajoča jezera leži, kjer se
rodi burja. Igra vode, kamna in preplet človeka prikaže naravno in
kulturno dediščino v najlepši obliki. Poleti jezera skrivnostno
izginejo v kraško podzemlje, namesto vode pa nam narava ponudi
čudovite travnike, polne dišečih cvetlic, barvitih metuljev in
ptičjih napevov,« pove Erika Kovačič iz Ekomuzeja Pivških
presihajočih jezer. Raziskovalci so tu našteli kar 182 vrst
rastlin, 211 vrst hroščev, 106 vrst dnevnih metuljev in 133 vrst
ptic. Svoj življenjski prostor so tu našle tudi velike zveri, kot
so medved, volk in ris. Najdemo pa tudi nekaj rastlinskih in
živalskih predstavnikov, ki so drugje po svetu že izginili, ali pa
so ogroženi.

 

V Ekomuzeju Pivških presihajočih
jezer
v Slovenski vasi pri Pivki si lahko ogledamo sodobno
predstavitev fenomena Pivških presihajočih jezer. Vsebina razstave
je razdeljena v dva, med seboj povezana, dela:

– v pritličju je poudarek na
geoloških, krasoslovnih in hidroloških značilnostih doline Pivke,
vključno s prilagoditvijo človeka (nekoč in danes) na občasno
preobilje vode in sušna obdobja, skupaj s predstavitvijo vseh
sedemnajstih presihajočih jezer;

– v zgornjih prostorih pa je poudarek
na pestrosti živega sveta v dolini Pivke, v različnih ekosistemih:
v jamah, gozdu, grmičevju ter suhih in mokrotnih kraških travnikih.


Foto: Ekomuzej Pivških
presihajočih jezer

(Visited 33 times, 1 visits today)