Menišija

januar 6, 2016

Na Menišiji, kjer se širni
bukovo-jelovi gozdovi prepletajo s pisanimi travniki, vladajo zakoni
narave in njeni najbolj divji predstavniki – medved, volk in ris.
Ljubitelju narave ure tu minevajo kot minute.

 

Menišija je gozdnata visoka kraška
planota med Cerkniškim in Planinskim poljem, dolino Cerkniščice in
Otavščice ter logaškim Ravnikom, Ljubljanskim barjem in Krimom.
Približno 15 km dolga in 6 km široka planota je visoka okoli 700 m
in poteka v dinarski smeri severozahod-jugovzhod. Večji del
Menišije porašča gozd, v katerem se ni težko izgubiti …

 

Planoto Menišijo gradita jurski
apnenec in triasni dolomit. Apnenec prevladuje na severozahodnem, z
gozdom poraslem delu. Na jugovzhodu prevladuje dolomit, kjer je bil
gozd v preteklosti deloma izkrčen in obdelan. Tu so bile od 13.
stoletja dalje posesti kartuzijanskega samostana v Bistri, od koder
je prek Menišije v Cerknico vodila tudi t. i. samostanska pot.

 

(Visited 35 times, 1 visits today)