LOGO_LUPA_web

Artiče

november 13, 2019
Petra Nastran

Ste že slišali za vas Artiče? Spada med najlepše slovenske vasi, ime pa je dobila po rtiču, ki je pred mnogimi leti segal v Panonsko morje.

Artiče ležijo na nadmorski višini 217 metrov, tu se nahaja farna cerkev Sv. Duha, posebnost pa je zaščitena, 200 let stara Banova domačija z leseno hišo, gospodarskim poslopjem, čebelnjakom, sušilnico sadja, vinskim hramom, koruznjakom, svinjakom, drvarnico in mlako.

Že skoraj 90 let deluje Kulturno umetniško društvo Oton Župančič, ki je poznano tudi izven slovenskih meja. Vsakoletne prireditve so tako: Mednarodni folklorni festival SLO FOLK, Nastopi tamburaškega orkestra KUD OŽ Artiče, Spomladanski pohod po sadjarski poti v smeri Arnovega sela, Artiški dnevi, Blagoslov konj, Srečanje vaščanov Arnovega sela in Dolenje vasi pri Artičah pri mostičku Močnik, srečanja vasi Selo-Sela-Sele in razni koncerti.

Sadjarstvo

S čim se danes preživljajo Artičani? Pomembna dejavnost je sadjarstvo, ki sega že v čas pred 2. svetovno vojno, ko so se ukvarjali s predelavo sliv. Vas ima zelo dobre podnebne pogoje za pridelavo sadja, mnogim to predstavlja edini vir zaslužka, in tu se vsako leto odvijajo Sadjarski dnevi.

(Visited 129 times, 1 visits today)