Tudi deževnica je dragoceni vir vode

Deževnica je mehka voda in se od podtalnice oziroma vode iz vodovodnih sistemov razlikuje po…

Slovenske občine: milijoni evrov za čisto vodo

Zadnji podatki Statističnega urada Slovenije kažejo, da smo v letu 2014 za oskrbo z vodo…

Čiščenje odpadnih voda: bo za upoštevanje predpisov zmanjkalo denarja?

Zadnji dan lanskega leta so v veljavo stopili prenovljeni predpisi, ki urejajo odvajanje in čiščenje…

Kakšna pa je embalirana voda pri nas?

K embaliranim vodam prištevamo vse vode, ki izvirajo iz naravnega okolja in so rezultat črpanja…

Kaj prinašajo koncesije za upravljanje z vodo?

Evropska direktiva o koncesijah za vodo naj bi v svojem osnovnem poslanstvu prinesla več transparentnosti…

Vodovodni in kanalizacijski sistem v Sloveniji

V Sloveniji imamo več kot 1000 vodovodnih sistemov, njihovih upravljalcev pa je več kot 100.…

Če ni javne kanalizacije, bo mala čistilna naprava za odpadne vode obvezna

V Sloveniji je veliko gospodinjstev, ki še niso priključena na kanalizacijsko omrežje, nova zakonodaja pa…

Zbiranje deževnice

Glede na povprečno porabo v gospodinjstvu lahko razberemo, da se dokaj velike količine pitne vode…

Z vodo ravnamo, kot da je nikoli ne bo zmanjkalo

Kljub temu, da je voda dragocena dobrina življenjskega pomena za obstoj našega planeta, jo praviloma…

Zmanjševanje poplavne ogroženosti – ne več le na papirju

V jesenskih poplavah leta 2014 se je kljub obljubam dosedanjih vlad, da bodo zagotovili protipoplavno…