Če ni javne kanalizacije, bo mala čistilna naprava za odpadne vode obvezna

V Sloveniji je veliko gospodinjstev, ki še niso priključena na kanalizacijsko omrežje, nova zakonodaja pa…

Zbiranje deževnice

Glede na povprečno porabo v gospodinjstvu lahko razberemo, da se dokaj velike količine pitne vode…

Z vodo ravnamo, kot da je nikoli ne bo zmanjkalo

Kljub temu, da je voda dragocena dobrina življenjskega pomena za obstoj našega planeta, jo praviloma…

Zmanjševanje poplavne ogroženosti – ne več le na papirju

V jesenskih poplavah leta 2014 se je kljub obljubam dosedanjih vlad, da bodo zagotovili protipoplavno…

Voda v številkah

V podsaharski Afriki ljudje v povprečju preživijo z 10 litri vode na dan na osebo,…