REVIJA PAMETNO PODEŽELJE

PromoREVIJA PAMETNO PODEŽELJE

Povečanje učinkovitosti in konkurenčnosti ekološkega žlahtnjenja

Ekološki sektor se je v preteklih letih v EU razvijal hitro, ne samo glede na površine, ki se uporabljajo za ekološko kmetijstvo, ampak tudi glede na število gospodarstev in skupno število subjektov, registriranih v Uniji, ki se ukvarjajo z ekološko pridelavo, predelavo in trženjem.

Preberite več

PromoREVIJA PAMETNO PODEŽELJE

BOMBEX FARUMY: učinkovit insekticid tudi na bolj obremenjenih objektih!

Bombex Farumy je insekticid, ki učinkuje na širok spekter letečih in plazečih insektov.

Preberite več

REVIJA PAMETNO PODEŽELJE

Živilskopredelovalna industrija je temelj samooskrbe

»Živilskopredelovalna industrija je ključnega pomena pri samooskrbi s hrano, saj je veliko živilskopredelovalnih podjetij vertikalno povezanih s kmetijskimi podjetji, ki pa združujejo več kot 4.000 kooperantov (družinskih kmetij) v različnih sektorjih,« pravi dr. Tatjana Zagorc, direktorica Zbornice kmetijskih in živilskih podjetij na Gospodarski zbornici Slovenije.

Preberite več

PromoREVIJA PAMETNO PODEŽELJE

Zavarovanje suše

Podnebne spremembe, o katerih beremo že vrsto let, so vse bolj opazne tudi v kmetijstvu. Čeprav so mile zime dobrodošle za nekatere kmetijske panoge, zlasti tiste v primorju, so nestanovitne in vse bolj nepredvidljive pomladi, poletja in jeseni vse prej kot dobrodošle.

Preberite več

PromoREVIJA PAMETNO PODEŽELJE

KGZ Sloga na področju kmetijstva deluje že 50 let

Skrb za kmeta, pospeševanje in razvoj kmetijstva ter slovenskega podeželja je glavno poslanstvo Kmetijsko gozdarske zadruge Sloga. Pohvalijo se lahko s 50 letno tradicijo delovanja na širokem področju kmetijstva.

Preberite več

PromoREVIJA PAMETNO PODEŽELJE

Plodna leta Inštituta KON-CERT

Inštitut KON-CERT Maribor se ponaša z dolgoletnim delovanjem na področju kontrole in certificiranja v kmetijstvu in gozdarstvu.

Preberite več

PromoREVIJA PAMETNO PODEŽELJE

Pravo veselje je imeti zdrave živali

Skrb za zdravje živali se začne z izbiro njihovega bivalnega okolja ter s pravilno oskrbo z vodo in krmo.

Preberite več

REVIJA PAMETNO PODEŽELJE

Kmetijstvo potrebuje široko znanje, sodobne tehnologije in inovativne pridelovalce

Kmetijska proizvodnja je usmerjena v ustvarjanje čim višjih donosov ob čim nižjih vložkih, kar zahteva veliko znanja, nove pristope in uporabo sodobnih tehnologij. Takšno delovanje je pisano na kožo mladim, ki pa, če se želijo ukvarjati s kmetijstvom, naletijo na številne ovire.

Preberite več

PromoREVIJA PAMETNO PODEŽELJE

Kako do energetsko učinkovite kmetije?

Sodobni časi zahtevajo sodoben pristop, tudi pri kmetovanju. Kmetijski stroji in druga mehanizacija vsakodnevna opravila na kmetiji sicer olajšajo in pohitrijo, a so hkrati precejšnji porabniki energije. Tovrstne izzive lahko učinkovito rešujemo z inovativnim pristopom k zagotavljanju energetske učinkovitosti.

Preberite več

PromoREVIJA PAMETNO PODEŽELJE

Optimiranje gnojenja z dušikom za povečanje učinkovitosti izrabe hranil in zmanjšanje obremenitev okolja

Zadovoljevanje rastočih potreb po hrani zaradi naraščanja populacije je in bo tudi v prihodnje velik izziv. Eden najpomembnejših ukrepov za zagotavljanje visokih pridelkov je gnojenje. Rastline za rast in razvoj potrebujejo razmeroma veliko dušika, fosfor in kalij (primarna hranila) ter kalcij, magnezij in žveplo (sekundarna hranila).

Preberite več

REVIJA PAMETNO PODEŽELJE

Živilci konkurenčnost ohranjajo tudi s pomočjo digitalizacije

Živilskopredelovalna podjetja digitalizirajo celotno oskrbovalno verigo, pomena digitalizacije se vse bolj zavedajo tudi rejci, zlasti mladi.

Preberite več

REVIJA PAMETNO PODEŽELJE

Koncept pametnih vasi bo prispeval k večji lokalni oskrbi s hrano

Pandemija koronavirusa je pokazala pomen lokalne oskrbe s hrano in tudi rastočo vlogo informacijskih tehnologij na življenje in posel.

Preberite več
Close