Vsebina iz revije

Vsebina iz revije

Hitrorastoča podjetja ustvarila 22,4 milijarde evrov prihodkov

V letu 2021 so hitrorastoča podjetja skupaj ustvarila 22,4 milijarde evrov prihodkov in 1,4 milijarde evrov čistega dobička. Zaposlovala so 71.487 zaposlenih, kar je 12,9 odstotka od zaposlenih v vseh podjetjih.

Preberite več

REVIJA OBČINEVsebina iz revije

Milijoni evrov za napredek v občinah

Ne le v volilnem letu, v večini slovenskih občin se ves čas veliko dogaja. Z novimi projekti želijo vodilni povečati bivalno udobje za svoje občane in jim zagotoviti čim več – od infrastrukture do kulture. Kljub številnim omejitvam – na primer dolgotrajnih postopkov pridobitve vseh potrebnih dovoljenj, pomanjkanja sredstev, epidemije in v zadnjem času še občutnih podražitev na praktično vseh področjih – je občinam uspelo izpeljati številne projekte in naložbe.

Preberite več

REVIJA ENERGETIKAVsebina iz revije

Spreminjajo se temelji delovanja energetskega trga

Razmere na evropskem energetskem trgu so trenutno precej turbulentne in vse kaže, da se ne bodo hitro umirile. Že konec leta 2021 nas je zajel val podražitev energentov, občutili smo prve težave energetske krize. A ta naj bi se, tako so takrat napovedovali analitiki, umirila takoj po koncu zime. Nato pa so vojna v Ukrajini in številni nepredvideni dogodki energetsko situacijo v Evropi potisnili na povsem novo raven.

Preberite več

REVIJA OKOLJEVsebina iz revije

Na leto nastane med 140 in 180 tisoč ton nevarnih odpadkov

Za nevarne odpadke se štejejo tisti, ki imajo določene lastnosti, večinoma gre za to, da vsebujejo nevarne snovi ali pa so s takimi snovmi pomešani. Pri nas je bila v letu 2019 količina nastalih nevarnih odpadkov po podatkih Ministrstva za okolje in prostor (MOP) skoraj 146.000 ton, kar je štiri odstotke več kot leto prej. Od tega je 71 odstotkov nevarnih odpadkov nastalo v proizvodnih dejavnostih, 26 odstotkov v storitvenih dejavnostih, tri odstotke pa v gospodinjstvih. Po podatkih Statističnega urada Slovenije (Surs) pa je v letu 2020 nastalo 138.296 ton nevarnih komunalnih odpadkov oziroma 3,5 kilograma na prebivalca.

Preberite več

REVIJA PAMETNO PODEŽELJEVsebina iz revije

Pridobivanje energije ne sme postati glavna dejavnost kmetijstva

Zaradi hitrih družbenih in okoljskih sprememb bodo morali kmetovalci in predelovalci hrane svoja poslopja in proizvodne metode nadgrajevati in čim bolje izkoristiti možnosti naravnih, tehnoloških in digitalnih rešitev. Med te spada tudi (samo)oskrba z električno energijo iz obnovljivih virov, a pridelava surovin za pridobivanje energije na kmetijskih površinah ne sme postati glavna dejavnost kmetij, zato bodo potrebne določene omejitve.

Preberite več

REVIJA GOZD IN LESVsebina iz revije

Večina lesa iz naših gozdov ostane neizkoriščenega

V slovenskih gozdovih se skriva obnovljivo bogastvo. Na leto vanje priraste devet milijonov kubičnih metrov oziroma za štiri kubične metre lesa na prebivalca. Od tega pa večina ostane neizkoriščenega – za izdelke ga namreč porabimo le okoli pol kubičnega metra na prebivalca. »Noro bi bilo tega potenciala ne izkoristiti,« je na Dnevih slovenskega lesarstva konec aprila izjavil državni sekretar na Ministrstvu za gospodarski razvoj in tehnologijo Simon Zajc in poudaril, da bi morali doma vsako leto predelati vsaj tri milijone kubičnih metrov lesa in to z vzpostavitvijo dejavnosti, ki imajo vpliv na proizvodnjo izdelkov v celotni lesni verigi. Trenutno doma na leto predelamo nekaj manj kot dva milijona kubičnih metrov lesa.

Preberite več

REVIJA ZDRAVJEVsebina iz revije

Prav toliko kot varnost je na delovnem mestu pomembno tudi zdravje

»Zadovoljni delavci, ki delajo v varnem in spodbudnem delovnem okolju, so produktivnejši in ustvarjalnejši, redkeje zbolijo in ostajajo zvesti svojemu delodajalcu oziroma organizaciji,« ugotavljajo na Ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti. Poudarijo, da je skrb za ohranjanje zdravja zaposlenih zato zelo smotrna; poleg tega delodajalec, ki omogoča dobro in stimulativno delovno okolje, pridobi ugled in lažje zaposli kakovosten kader.

Preberite več

REVIJA PROMETVsebina iz revije

Kot bombonjera – nikoli ne veš, kaj boš dobil

»Ljudje pred epidemijo transporta in logistike niso dojemali kot kritično infrastrukturo, kar se je med epidemijo zagotovo spremenilo,« pravi izr. prof. dr. Roman Gumzej s Fakultete za logistiko Univerze v Mariboru. Ob številnih ukrepih proti širitvi okužb je bila namreč tudi preskrba prebivalstva postavljena v ospredje. Kljub umirjanju pandemije pa je v logistiki in transportu še vedno veliko izzivov.

Preberite več

REVIJA TURIZEMVsebina iz revije

Ponudniki vse bolj trajnostni, gostje pa precej manj

Turistični ponudniki so integrirali koncepte trajnostnega turizma v svojo ponudbo, težava so gostje. Takih, ki vključujejo trajnostne atribute infrastrukture in doživetij v načrtovanje počitnic, je namreč manj kot deset odstotkov.

Preberite več
»Če nam bodo le dovolili delati …«

Če bi vam sredi decembra 2019 kdo rekel, da se bo čez nekaj mesecev zaradi ne sicer zelo smrtonosnega virusa, ki so ga našli na Kitajskem, svet ustavil, bi skoraj zagotovo pomislili, da gleda preveč znanstvenofantastičnih filmov ali pa da nima povsem ‘pospravljenega podstrešja’. A prav to se je zgodilo – virus je ustavil življenje in temeljito premešal gospodarske tokove.
Po prvem šoku so se slovenska podjetja dokaj hitro pobrala in se prilagodila novim razmeram, tudi s pomočjo države. Poskrbela so za številne ukrepe in skušala čim bolje zaščititi zaposlene pred nalezljivim virusom, prilagodila so poslovanje, organizirala delo na daljavo, kjer je bilo to mogoče, občutno pospešila digitalizacijo …
Nekako smo se bolj ali manj sprijaznili z novimi pravili, se navadili na nove razmere in pozabili na prve pretrese. A zdaj prihajajo drugi – poleg zastojev v dobavnih verigah in pomanjkanja surovin so vse višje tudi njihove cene, ki jih bodo družbe težko v celoti prevalile na končnega kupca, vrtoglavo pa raste tudi cena energentov in draži
poslovanje družb. Epidemija nam je res postavila življenje na glavo in med drugim
brutalno razgalila slabosti našega gospodarstva. Podjetja je opozorila tudi na to, kako pomembna je čim krajša dobaviteljska veriga, kako pomembno je, da so surovine, če je le mogoče, lokalne, pa tudi to, da je treba razmišljati dolgoročno, poskrbeti za stabilno poslovanje, vlagati v raziskave in razvoj in se hitro prilagoditi, ko je to treba.
Lahko rečemo, da je bilo letošnje leto po letu 2020 še eno kaotično leto, a ga je, kot kaže, naše gospodarstvo kar dobro zvozilo. Sogovorniki na naslednjih straneh sicer priznavajo, da je bilo izzivov veliko, a pravijo, da jim jih je večinoma uspelo premagati in si v letu 2021 obetajo dobre poslovne rezultate. Pri napovedih za leto, ki je pred nami, so sicer previdni, sprašujejo se, kaj vse se še lahko zgodi. Zavedajo se, da se bodo težave, ki jih trenutno pestijo, zagotovo razpotegnile tudi v leto 2022, v katerem se bodo soočili ne le s pomanjkanjem surovin in vse višjimi cenami energentov, ampak tudi s pomanjkanjem ustreznih kadrov, ki jih bodo ob okrevanju gospodarstva in številnih državnih projektih zagotovo potrebovali. Pa vendar ostajajo optimistični.

»Če nam bodo le dovolili delati,« pravijo.

Close