Vsebina iz revije

Vsebina iz revije

Kdo bo skrbel za vse več turistov?

Po zahtevnem koronskem obdobju se je slovenska turistična panoga hitro pobrala in v letu 2023 v polnosti okrevala, hitrejše od evropskega in svetovnega povprečja. Kljub temu pa brez izzivov ne gre in eden glavnih je zagotavljanje ustreznih kadrov.

Preberite več

Vsebina iz revije

Ponotranjiti je treba zavest o pomenu podnebne odpornosti

Ob vse pogostejših in vedno bolj intenzivnih vremenskih pojavih prihaja v ospredje misel o tem, kaj lahko naredimo, da se pred tovrstnimi katastrofami zaščitimo. Strokovnjaki poudarjajo, da bi morala biti podnebna odpornost prva skrb ob vsaki gradnji in prenovi stavbe.

Preberite več

Vsebina iz revije

Katera gradbišča bodo zaznamovala leto 2024?

Kljub temu da sanacijski program po lanskoletnih poplavah še ni znan, si gradbeni sektor v letošnjem in še v naslednjih nekaj letih lahko obeta največ dela na področju celovite sanacije vodotokov, cest in gradnje novih objektov. Priložnosti pa so tudi na področju redne obnove javne cestne in železniške infrastrukture. Preverili smo javna naročila večjih vrednosti.

Preberite več

Vsebina iz revije

Gradbenike skrbijo cene energentov in pomanjkanje kadra

Slovenska gradbena podjetja so lani poslovala podobno kot v letu 2022, bolj pa jih skrbi letošnje leto, pravi Gregor Ficko, direktor Zbornice gradbeništva in industrije gradbenega materiala pri Gospodarski zbornici Slovenije. Poudarja, da si želijo predvsem kontinuiranega investicijskega okolja, ki bi ga morala zagotoviti država.

Preberite več

Vsebina iz revije

Lokalnim skupnostim na voljo 48 milijonov evrov

Za celovite ureditve ulic in cest z načeli trajnostne mobilnosti, namenskih površin za javni potniški promet, infrastrukture za pešce in kolesarje ter za digitalizacijo za spodbujanje trajnostne mobilnosti bo občinam letos na voljo nekaj več kot 48 milijonov evrov evropskih in državnih sredstev, ki jih bodo morale porabiti do leta 2028.

Preberite več

Vsebina iz revije

Več kot polovica avtocestnega omrežja starejša od 20 let

Slovenske avtoceste, ki so nekoč veljale za moderno prometno infrastrukturo, so stare in preobremenjene ter zato nujno potrebne prenove.

Preberite več

Vsebina iz revije

Velike zamude pri razvoju za panogo pomembne infrastrukture

Logistika v zadnjem času doživlja resne pretrese – od hude krize na Bližnjem vzhodu, ki se čuti tudi pri naših prevoznikih, do obsežnih del na domači prometni infrastrukturi, ki so po mnenju mnogih sicer potrebna, a tudi zapoznela.

Preberite več

Vsebina iz revije

Bralna pismenost je ključna, a skrb vzbujajoče slaba

Bralna, matematična in naravoslovna pismenost slovenskih 15-letnikov upada, kažejo rezultati mednarodne raziskave. Med 83 državami so dosežki slovenskih mladostnikov iz matematike in naravoslovja sicer nad povprečjem, a z dolgoročnim negativnim trendom, bralna pismenost pa je podpovprečna in najslabša, odkar se je leta 2006 Slovenija vključila v raziskavo. Kje so razlogi in kako ukrepati?

Preberite več

Vsebina iz revije

Potrebovali bi več tisoč dodatnih učiteljev

Poseganje staršev v delo strokovnih delavcev, zapleteni birokratski postopki, neustrezno plačilo in celo srečevanje z nasiljem so postali stalnica učiteljskega poklica in močno vplivajo na to, da v učiteljskem sektorju primanjkuje učiteljev. Po grobih podatkih naj bi manjkalo med 4.000 in 5.000 učiteljev.

Preberite več

Vsebina iz revije

Šolstvo potrebuje celovito in temeljito prenovo

Vladni predlog novele zakona o osnovni šoli, ki je nedavno v državnem zboru dobil dovolj podpore za nadaljnjo obravnavo, prinaša v osnovnošolsko izobraževanje kar nekaj novosti. A ravnatelji opozarjajo, da je celoten izobraževalni sistem zastarel in potrebuje hitro in pametno prenovo.

Preberite več

Vsebina iz revije

Industrija 5.0 v središče spet vrača človeka

Četudi se nam zdi, da smo se morda šele dobro seznanili s konceptom industrije 4.0, je na obzorju že nova faza. Ta pa ne predstavlja le kronološke naslednice predhodnici, temveč združuje vse njene najbolj bistvene in napredne tehnologije z bolj zavestnim ozirom na trajnost in vključevanjem človeka.

Preberite več

Vsebina iz revije

Prehod v nizkoogljično gospodarstvo je ključen za zagotavljanje dolgoročne produktivnosti

Podjetja se vse bolj zavedajo pomena trajnostnega poslovanja in temu namenjajo veliko pozornosti in finančnih sredstev, tudi s pomočjo sodobnih tehnologij in različnih oblik pomoči države in Evropske unije.

Preberite več
Close