V gozdarstvu in lesni industriji kadrov primanjkuje

Težav z vpisom ni na nobeni od poklicnih in študijskih stopenj ali smeri s področja…

Les prodira v vse industrijske panoge

Zaradi svojih izjemnih lastnosti se les uveljavlja v številnih panogah, najbolj pa v gradbeništvu, pohištveni…

Slovenija ne izkorišča dovolj surovinskih danosti

Skrajni čas je, da se začnemo zgledovati po dobrih praksah držav, ki so, podobno kot…

Ustanovitev SiDG je korak naprej pri oblikovanju gozdno-lesne verige

Družba Slovenski državni gozdovi je z dolgoročnimi pogodbami o prodaji lesa začela proces vzpostavljanja gozdno-lesne…

Iz lesa bi lahko pridobivali tudi sintetična goriva

Lesno biomaso ki jo danes predvsem kurimo, bi bolje izkoristili kot surovino za proizvodnjo sintetičnih…

Največji napredek prinaša digitalizacija

Optimizacija gozdno-lesne verige poteka s pomočjo prenosa podatkov med kupcem surovine, lastnikom gozda do upravljavca…

Posledice žledoloma in podlubniki pod nadzorom, zakonodaja še ne

Večina gozdnih površin, ki jih je prizadel žledolom ali napadli podlubniki, je saniran, zakonodaja se…

Tudi v industriji polimerov zahteve po trajnostnih izdelkih

»Podjetja k poslovanju po načelih krožnega gospodarstva spodbuja več stvari. V prvi vrsti zakonodaja,« pravi…

Nadgrajena resničnost v skladiščnih okoljih

V Laboratoriju za strojno inteligenco na Fakulteti za elektrotehniko Univerze v Ljubljani so v sodelovanju…

Trajnostna negorljiva polimerna vlakna za požarno varnost plastike in tekstilij

Na Kemijskem inštitutu so v sodelovanju s Katedro za tekstilno in oblačilno inženirstvo, Naravoslovnotehnične fakultete…