S trajnostno mobilnostjo želijo izkoriščati in ohranjati bogate naravne danosti

Na Solčavskem, kjer se s turizmom srečujejo že od 18. stoletja, želijo negativne učinke masovnega…

Pametne vasi lahko prispevajo k boljši samooskrbi s hrano

Koncept pametnih vasi bo spodbujal inovativnost in digitalizacijo na podeželju ter posledično samooskrbo s hrano,…

Za pametno kmetijstvo bo treba prilagoditi tehnologije in dvigniti raven znanja

Na voljo je že veliko podatkov in tehnoloških rešitev, ki omogočajo visoko učinkovito kmetovanje, manj…

Tudi v klasični tehniki vse več digitalnih rešitev

S pomočjo sodobnih tehnologij se dviguje produktivnost pridelave hrane, optimizira uporabo sredstev, zmanjšuje uporabo živega…

EU bo koncept pametnih vasi podpirala tudi finančno

Čeprav bo za razvoj podeželja v prihajajoči finančni perspektivi manj denarja kot v sedanji, bo…

Tehnologija da, a inovativnost je potrebna predvsem pri upravljanju z ljudmi

Izkušnje na projektih kažejo, da se pravo delo začne šele takrat, ko skušamo uporabo sodobnih…

Ekološko pridelana hrana najde kupce

Kljub močni tuji konkurenci, slovenski ekološki kmetje vse svoje pridelke uspejo prodati na domačem trgu.

Treba bo odpravljati sive lise in strah pred digitalizacijo

Čeprav je Slovenija za evropske razmere nadpovprečno dobro pokrita s širokopasovno internetno povezavo, je na…

Lesarje skrbi zakon o minimalni plači

Čeprav trenutno panoga posluje uspešno, predstavnike lesnopredelovalne dejavnosti skrbi, da bo rast minimalne plače in…

Naravne ujme močno vplivajo na poslovanje gozdarjev

Vedno bolj muhasta narava vpliva na ponudbo lesa, in ker so zaradi ujm najbolj prizadeti…