Potrebne so spremembe na več področjih

Golob je poudaril, da sicer nobena država s svojimi ukrepi ne more rešiti takšne krize in da je hkrati treba spreminjati tudi delovanje evropskega energetskega trga in uvesti spremembe na več področjih.

In katera področja potrebujejo spremembe? Kot je dejal, je to prostovoljno zmanjšanje rabe energije, pa tudi to, da postane evropski energetski sistem res pretočen in da države ne zadržujejo energije zase. Izpostavil je še, da na dnevnem trgu električne energije in zemeljskega plina cene niso več povezane s stroški proizvodnje, potrebne pa so tudi spremembe na terminskem trgu, na katerem se zaradi premajhne likvidnosti po njegovem mnenju dogajajo malverzacije, ki temeljijo na finančnih špekulacijah in nimajo nobene povezave z energetskim trgovanjem.

Tudi izvršna direktorica Energetske zbornice Slovenija mag. Ana Vučina Vršnak meni, da lahko posamezno reševanje situacije v okviru nacionalnih meja pomeni samo delno gašenje velikih težav, ki v resnici zahtevajo ukrepanje na ravni celotne celine. Prepričana je, da je včasih sodelovanja med članicami premalo.

Treba je ukrepati hitro

»Treba je ukrepati takoj, potem pa imamo čas, da pripravimo strukturno reformo trga, ker so se temelji spremenili in enak sistem delovanja trgov ob spremenjenih temeljih ni več mogoč,« je na nedavnem izrednem zasedanju Sveta EU za energijo v Bruslju poudaril infrastrukturni minister Bojan Kumer. Poudaril je, da si naša država prizadeva za bolj jasno in zanesljivo uporabo samodejnih zaščitnih sistemov na borzah, s katerimi bi se omejevalo ekscesno nihanje cen pri trgovanju z elektriko. Evropski ministri, pristojni za energijo, so se strinjali, da morajo biti kratkoročni ukrepi začasni, učinkoviti in da morajo ohranjati stabilnost evropskih elektroenergetskih trgov. Evropsko komisijo so pozvali, naj čim prej pripravi interventne ukrepe za zajezitev cen električne energije in zemeljskega plina, med katerimi je lahko tudi kapica na ceno plina. Ministri so podprli tudi pripravo predloga za koordinirano zmanjšanje odjema električne energije in instrumentov za zagotavljanje likvidnosti za tržne udeležence.

Potrebujemo tudi dolgoročne ukrepe

»Evropske države pripravljajo vrsto ukrepov za blažitev posledic energetske krize, ki se predvsem usmerjajo v blaženje energetske draginje za najbolj ranljive. Dejstvo pa je, da potrebujemo tudi dolgoročne ukrepe z realno izvedljivimi razvojnimi načrti, ki bodo istočasno krepili klimatsko odpornost in energetsko neodvisnost,« opozarjajo v družbi Gen energija. Menijo, da potrebujemo akcijske načrte za izvedbo jedrskih in OVE projektov, ki bodo nadomestili uvožene fosilne vire in predvsem odvisnost od ruskega plina. »Pričakujemo, da bodo evropske politike odgovorno upoštevale temeljno vlogo stabilnih in zanesljivih domačih virov, kakršna je jedrska energija. Samo takšni signali bodo pomirili trge in stabilizirali okolje,« so prepričani.

(Visited 302 times, 1 visits today)

« Previous

Close